Skip to main content

NOVI KNEŽEVAC: Biciklima u Evropu

Evropa u Vojvodini 01. јул 2015.
5 min čitanja

Serijom tekstova pod zajedničkim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvođanskih lokalnih samouprava u privlačenju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na značaj evropskih projekata za građane Vojvodine, ali i da se naznače problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Teritorija opštine Novi Kneževac zahvata krajnji severoistočni deo Vojvodine i najseverniji deo Banata, ukupne površine 305 kilometara kvadratnih. Severnu granicu opštinske teritorije, u dužini od 21,2 kilometara, čini deo državne granice prema Mađarskoj. Prema istoku, dužinom od 14,9 kilometara, novokneževačka opština izlazi na državnu granicu prema Rumuniji. Zapadna granica je prirodna i nju čini deo toka reke Tise u dužini od 28,3 kilometara.
Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine u Novom Kneževcu živi 11.269 stanovnika, pretežno srpske i mađarske nacionalnosti.
U periodu od 2007. godine do danas u ovoj opštini je, uz pomoć sredstava EU, realizovano osam projekata. Među njima su izgradnja biciklističke staze do Segedina, izgradnja sistema kanala za odvodnjavanje, saradnja obrazovnih institucija iz Novog Kneževca i Mađarske, stvaranje tematske rute kulturnog nasleđa i jasne slike o kulturnim potrebama u ruralnim oblastima.

Novi Knezevac panorama
Panorama Novog Kneževca: Iako su realizovali značajan broj evropskih projekata, čelnici i ove opštine se žale na nedostatak stručnih kadrova za pripremu i realizaciju projekata

Jedan od najpoznatijih projekata te opštine, koji je sproveden zajedno sa partnerima iz Mađarske, jeste izgradnja biciklističke staze, koja povezuje Novi Kneževac i Segedin. U ciljevima projekta navodi se da će se izgradnjom biciklističke staze građani, koji je svakodnevno koriste, bezbednije kretati, te da se praktikuje ekološki saobraćaj, što doprinosi smanjenju zagađenja.
Korisnici staze mogu da stignu na cilj udaljen od pet do 15 kilometara bez čekanja i brže nego što je to sada slučaj, što je posebno tačno ako se u obzir uzme učestalost javnih autobusa. Staza omogućava da biciklizam postane deo svakodnevnih aktivnosti, ali i upoznavanje sa kulturnim bogatstvom suseda.
U završnoj fazi
Pomoćnica predsednika opštine Novi Kneževac Čila Oroš Urban, izjavila je da je ovaj projekat, započet 2009. godine, važan i za mađarsku i za našu stranu, ne samo zbog infrastrukture, već i zbog toga što biciklističkom stazom prolaze ljudi. – Dolaze iz Mađarske kod nas u Kneževac na razne manifestacije i biciklističke ture koje organizujemo, a isto tako i mi idemo kod njih i na taj način se zbližavaju ljudi. Od 2010. godine saradnja nam je jako dobra, eto već 4 godine, stvarno jako lepo – izjavila je Oroš Urban krajem prošle godine novinarima.
Ceo projekat izgradnje biciklističke staze, koji obuhvata tri faze, vredan je oko 1,5 miliona eura. Staza je u Segedinu završena i uveliko se koristi, dok je projekat u Srbiji ušao u završnu fazu. – U trećoj fazi, koja se trenutno izvodi, pravi se deo staze koja će ići do Srpskog Krstura, naselja kod graničnog prelaza Đala – objasnila je pomoćnica predsednika opštine Novi Kneževac. Prema njenim rečima, ovaj projekat je doprineo i poboljšanju turističke situacije u opštini.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Biciklistička staza kao najvidljiviji evropski projekat u opštini Novi Kneževac

Atmosferska kanalizacija
Još jedan od projekata, koji je realizovan zajedno sa partnerom iz Mađarske, omogućio je izgradnju sistema kanala, koji odvode podzemne i atmosferske vode u okviru zajedničkog projekta izgradnje atmosferske kanalizacije opština Novi Kneževac i lokalne samouprave sa druge strane granice – Ujsentivan u Mađarskoj.
Evropska unija je finansirala izgradnju kanala u obe opštine sa 610.000 evra, a Novom Kneževcu je od te sume pripalo 194.400 evra. Kanali su građeni 15 meseci i završeni su krajem avgusta prošle godine.
Predsednik opštine Novi Kneževac Dragan Babić u izjavi novinarima rekao je da su u Novom Kneževcu otpadne vode veoma problematične, a da je kiša pravila velike probleme zbog nedostatka kanala koji će odvesti vodu. On je objasnio da je uz pomoć ovog projekta opština uspela da jedan dobar deo teritorije opremi kanalima. – To je toliko veliki problem da ćemo u narednom pozivu za korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije za prekograničnu saradnju ponovo konkurisati za novac koji nam je potreban da završimo izgradnju kanala za odvod atmosferske vode u celom gradu. Za to nam nedostaje još oko 120 miliona dinara – objasnio je Babić.
Novi Kneževac je počeo da koristi prekogranične fondove EU pre šest godina i do sada je iskoristio oko 1,5 miliona evra. Ukupna vrednost projekata je oko 5,3 miliona evra. Preostalu sumu koristili su partneri iz Mađarske i Rumunije.
Predsednik opštine Novi Kneževac novinarima je objasnio i da je ta opština najviše projekata uradila u saradnji sa opštinama Deska i Ujsentivan, a da je imala i projekte sa lokalnim samoupravama Tisasiget i Segedin. – Posebno ističem da su naši projekti više od 80 odsto imali izvođačke građevinske radove – dodao je Babić.
Problemi – sufinansiranje i predfinansiranje
Novi Kneževac je za očuvanje zajedničkog nasleđa i kulturnu saradnju pograničnih regiona Čongrada i severnog Banata iz fondova EU dobio oko 180 hiljada evra. Ukupna vrednost projekta iznosila je oko 650.000 evra, a Novi Kneževac je svoj deo utrošio za rekonstrukciju pravoslavne crkve, čitaonicu, nabavku bioskopske i zvučne opreme, rekonstrukciju dva dvorca, organizovanje međunarodnih kulturnih festivala i građevinsku rekonstrukciju Društvenog doma.
Predsednik opštine Novi Kneževac je ocenio da su Mađari iskoristili šansu da dođu do značajnih projekata i evropskog novca za finansiranje svojih potreba, a da je otežavajuća okolnost za opštine u Srbiji predstavljala obaveza da same obezbede 15 odsto novca za sufinansiranje takvih projekata, kao i obaveza da sa 80 odsto sredstava učestvuju u predfinansiranju.
U opštini Novi Kneževac su naveli da sve realizovane projekte smatraju uspešnim zbog jasnih i dugotrajnih praktičnih posledica njihove implementacije. Oni su napomenuli da su uočeni problemi – nedostatak ljudskih i finansijskih resursa za dugoročno planiranje i primenu projekata. Na pitanje da li su navedeni problemi prevaziđeni, u Novom Kneževcu su istakli da se, dugoročno, problem ljudskih resursa može prevazići profesionalizacijom zaposlenog kadra u tom segmentu rada lokalne samouprave.
U toj opštini su ocenili i da bi više državne instance trebalo da pokažu veću brigu za međunarodne projekte. Oni su dodali i da je javnost upoznata sa realizacijom, te da su efekti vidljivi i transparentni, jer sam program to zahteva. Oni su poručili i da svi realizovani projekti u Novom Kneževcu predstavljaju primer dobre prakse i dobru polaznu osnovu za buduće vreme. Takođe, oni su apelovali za veća budžetska sredstva za međunarodne projekte.
Građani opštine Novi Kneževac sa kojima smo razgovarali ili ne znaju koji su projekti te opštine finansirani sredstvima EU, ili, po pravilu, odgovaraju da je to izgradnja biciklističke staze.
Maja Živanović
(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)