Skip to main content

Njive zavadile zakupce

Info 28. мар 2008.
3 min čitanja

VRBAS – Grupa poljoprivrednika iz Bečeja, Srbobrana, Vrbasa, Zmajeva i Kucure najavila je za sledeću nedelju odlazak u Beograd i posetu kod Borisa Tadića, predsednika Srbije, kojem žele da, kako kaže Rafail Ruskovski, vlasnik ZZ „Zrno“ iz Kucure, ukažu na brojna kršenja zakona tokom licitacija državnog obradivog zemljišta, ali i izostanka licitacija, u atarima tih opština. Ruskovski kaže da je prilikom licitacija u opštini Vrbas, zakon prekršen od lokalne samouprave, policije, kao i ministra poljoprivrede.
– Na postupak licitacije u tri katastarske opštine u Vrbasu, Ministarstvu poljoprivrede podneto je gotovo 300 žalbi, jer je određen broj ljudi bio fizički sprečen da uđe na licitacije iako smo ispunjavali sve propisane uslove za učestvovanje u javnom nadmetanju. Smatramo da je u tome svoju ulogu imala i lokalna samouprava u Vrbasu, kao i policija koja nije reagovala na nasilno ponašanje pojedinaca – kaže Ruskovski. – Ministarstvo je do sada moralo da reaguje na žalbe i da poništi deo licitacija u Vrbasu koje su sprovedene u potpuno neregularnim uslovima. Rok za rešenje podnesenih žalbi od 60 dana istekao je ovih dana, a one su morale biti rešene po hitnom postupku upravo zbog agrotehničkih rokova koji ne mogu da čekaju – rekao je Ruskovski.
– Predsedniku ćemo skrenuti pažnju i na druge sredine gde postoje veliki problemi sa državnom zemljom kao što je Bačka Palanka, Srbobran ili Bečej gde država poseduje oko 12.000 hektara zemlje, a gde do sada nije održana nijedna licitacija. U našoj nameri, da razgovaramo sa Borisom Tadićem, istrajaćemo do kraja, makar zbog toga morali nekoliko dana da čekamo u Beogradu – kaže Ruskovski.
Međutim, Igor Bečić, zamenik predsednika opštine Vrbas, kaže da je tvrdnja Ruskovskog povodom licitacija u katastarskoj opštini Vrbas potpuna neistina, i da Rafail Ruskovski, Dragan Srećkov, vlasnik ZZ „Žito“ iz Zmajeva i Relja Kurjački, OZZ „Zrno“ i OZZ „Ravno Selo“, nisu ispoštovali Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kao ni pravni postupak.
– Pre nekoliko dana istekli su svi rokovi za dostavljanje garancija i neophodne papirologije za davanje državnog zemljišta u arendu, a oni to – kao ni prošle godine – nisu učinili. Mi već sada imamo uslove da poništimo licitaciju gde su oni učestvovali. Očigledno je da oni ne žele da poštuju pravnu državu, odluke opštine i Ministarstva poljoprivrede – kaže Bečić. – Sa druge strane imamo više od dvesta malih poljoprivrednih proizvođača koji su zakupili zemljište u ataru optšine Vrbas, a kojima je zakup državnih oranica jedan od osnovnih načina da prehrane porodice. Mala gazdinstva su i na ovoj, i na prethodnoj licitaciji u potpunosti poštovala Zakon o izdavanju državnog zemljišta u arendu, i na vreme su dostavili svu dokumentaciju, ovlašćenja ili garancije, tako da je država sa njima zaključila i potpisala ugovore – pominje Bečić.
Prema njegovim rečima, ovde se radi o nekolicini tajkuna koji su zakupili zemljište na teritoriji opštine Vrbas i koji žele da otmu i od malih poljoprivrednika još državnih njiva. Jer, kako kaže, oni nisu ispoštovali zakon i njive su zakupljivali sa tuđim ličnim kartama.
– Srećkov je u ataru vrbaske opštine uzeo više od 300 hektara državnog obradivog zemljišta, a Ruskovski više od 100 hektara. Sada im čak ni to nije dovoljno već hoće da uzmu i zemljište od malih poljoprivrednika koji su uzimali po deset, dvadeset i trideset hektara – kaže Bečić. On naglašava da će lokalna samouprava preduzeti sve neophodne mere kako bi se mali poljoprivrednici zaštitili od tajkuna, i da država treba da stane na stranu malih gazdinstava koja se obrađivanjem zemljišta bore za egzistenciju.

NELOGIČNOST
IMAJUĆI u vidu da je u oglasu za licitaciju državnog obradivog zemljišta precizirano da jedno lice može da zakupi samo jednu parcelu, koje su u ataru opštine Vrbas bile podeljene na površine od 20 do 50 hektara, Bečić se pita radi čega se žali nekolicina poljoprivrednika. Jer, kako kaže, oni nemaju nikakvog pravnog osnova, budući da su zakupili znatno veće količine državnih oranica.

B. Baletić, Večernje Novosti