Skip to main content

Neophodna hitna podrška Centru Živeti uspravno

Građani 19. сеп 2023.
2 min čitanja

Poziv svima koji mogu doniranjem ili deljenjem informacija da doprinesu radu Centra

Centar Živeti uspravno obeležio je danas 23 godine od otvaranja savetovališta za podršku osobama sa invaliditetom, uz poziv zajednici da ih podrži u realizaciji aktivnosti neophodnih da bi se obezbedio dostojanstven život osoba sa invaliditetom.

Iz organizacije su saopštili da je taj period obeležilo okupljanje pokreta osoba sa invaliditetom u Novom Sadu zbog informisanja, obuka i podrške u ostvarivanju prava, individualni i grupni edukativni i savetodavni rad s preko 850 osoba, ustanova i organizacija koje rade na polju ostvarivanja socijalnih prava, iniciranje 11 lokalnih akcionih planova pristupačnosti u Vojvodini, više od 10 (su)izdanja, 2 dokumentarna filma, nekoliko video zapisa, uvođenje usluge personalne asistencije u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, dvodecenijski rad na prikupljanju sredstava u zajednici za preduslove za samostalni život u delu u kome još uvek nisu finansirani budžetskim sredstvima.

Ukazuju da im tek predstoji iznalaženje rešenja da se celodnevna personalna asistencija finansira u punom obimu, odnosno da Grad otkloni sporni uslov da osoba mora da ima godinu dana prebivalište u Novom Sadu za sticanje prava na finansiranje personalne asistencije.

Takođe, kako dodaju, sledi im borba i za deblokadu pet računa Centra zbog desetogodišnjeg projektnog i od 2020. nepotpunog namenskog finansiranja asistencije, a nakon toga zastupnički rad na tome da gradovi i opštine finansiraju sva radna prava direktnih pružalaca a ne samo bruto cenu sata pružene usluge.

“Više o razlozima i posledicama blokade računa i kako u ovom trenutku možete podržati rad Centra, možete videti na našem sajtu. Trenutni iznos pod blokadom je 5.665.400 din. Pošto duže od pet nedelja novac nije doniran na osnovni račun 340-5350-79, ukupan iznos blokade povećan je za 70.000 dinara. Koristimo priliku da pozovemo sve koji mogu doniranjem ili deljenjem informacija o hitnosti podrške Centru da doprinesu da se računi što pre odblokiraju da bi Centru mogao da bude uplaćen deo odobrenih programskih sredstava iz Budžeta Grada Novog Sada, namenjenih indirektnim troškovima organizacije personalne asistencije i svakodnevnoj iskustvenoj (peer) podršci jednom čoveku, te da Centar može da nastavi s radom 2024.”, apeluje se u saopštenju.

Centar Živeti uspravno izrazio je zahvalnost na dosadašnjoj podršci privrednicima i javnim ličnostima, donatorima, Gradu Novom Sadu, Vladi Vojvodine, kao i Evropskoj mreži za samostalni život, Rekonstrukciji ženski fond, Nezavisnom društvu novinara
Vojvodine, Građanskim inicijativma, Ženskim studijama i istraživanjima, Univerzitetu u Novom Sadu, Novosadskom udruženju studenata sa invaliditetom i Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, te svim zaposlenima i aktivistima/kinjama Centra “za sve uloženo, za vrednosti i standarde ispod kojih se ne sme”.

(Autonomija)