Skip to main content

Nacionalni saveti: Trpimo pritiske

Građani 23. nov 2015.
< 1 min čitanja

Koordinacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina upozorila je danas da se svi nacionalni saveti susreću u svojem radu sa političkim i drugim oblicima pritisaka.

Koordinacija je održala sastanak povodom situacije u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine, a njemu su prisustvovali Nacionalni saveti albanske, aškalijske, bunjevačke, vlaške, egipatske, mađarske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, ukrajinske, hrvatske, češke, makedonske, bošnjačke i crnogorske manjine, kao i predstavnici Saveza jevrejskih opština.

U saopštenju koje je potpisala predsednica Koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Ana Tomanova Makanova, navodi se da ta pojava predstavlja opasan i nedopustiv oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih, manjinskih i izbornih prava pripadnika nacionalnih manjina.

Koordinacija je tražila od nadležnih institucija da spreče i sankcionišu sve pokušaje nedemokratskog pristupa i korišćenje opasnih metoda zastrašivanja, pretnji i ucena na članove nacionalnih saveta.

U saopštenju se dodaje da Koordinacija zahteva i da se svim nacionalnim savetima obezbede uslovi za njihovo nesmetano delovanje u skladu sa ustavom, domaćim i međunarodnim pravom, ali i demokratskim i civilizacijskim principima.

Tomanova Makanova, koja je ujedno i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, saopštila je nedavno da Srpska napredna stranka (SNS) pokušava da kadrira u tom savetu i pod pritiscima smeni rukovodstvo i na čelo saveta postavi predsednika stranke Slovaci napred Pavela Surovog.

Surovi je te navode demantovao i pozvao Tomanovu Makanovu da objasni na koji je način pre trinaest godina postala predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacinalne manjine, kao i povezanost sa Pokrajinskim odborom Demokratske stranke.

(Autonomija)