Skip to main content

Nacionalni konvent o EU: Tvrdnje Vučića o zaverama su skretanje pažnje sa određenih tema

Građani 03. мар 2024.
2 min čitanja

"Ova vrsta targetiranja pojedinaca posebno opasna i stoga krajnje neprihvatljiva, jer može ugroziti ne samo njegov lični i profesionalni kredibilitet, već i bezbednost"

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji kao najbrojnija mreža organizacija civilnog društva u Srbiji odbacuje tvrdnje izrečene na konferenciji za novinare predsednika Srbije Aleksandra Vučića o tome da je civilno društvo deo zavere kojom se na Srbiju vrše pritisci od strane međunarodne zajednice.

Kako navodi ova mreža u saopštenju, način na koji je predsednik Srbije govorio o civilnom društvu predstavlja reaktiviranje narativa stvorenog tokom devedesetih godina sa ciljem kreiranja unutrašnjih neprijatelja koji treba da posluže skretanju pažnje javnosti sa određenih tema.

„U ovom slučaju izveštaja međunarodnih organizacija, ODIHR i Fridom Hausa (Freedom House) koji beleže drastično ugrožavanje demokratskih standarda i građanskih sloboda u Srbiji“, ocenjeno je.

Učestali ton obraćanja najviših državnih funkcionera koji sadrži ove elemente, kako se navodi, ugrožava komunikaciju i saradnju između države i civilnog društva koja predstavlja jedan od ključnih parametara u oblasti političkih kriterijuma pregovaračkog procesa između Srbije i Evropske unije.

„Dodatno, na ovaj način se dovodi u pitanje i implementacija ODIHR preporuka za unapređenje izbornog procesa imajući u vidu da izveštaj o decembarskim izborima u Srbiji predviđa obavezu države da ključne preporuke sprovode u saradnji sa civilnim društvom“, navodi se u saopštenju.

Nacionalni konvent posebno osuđuje pokušaj diskreditacije autora izveštaja ili dokumenata kojima se daju ocene unutrašnjeg stanja u Srbiji sa čijim navodima se predstavnici vlasti u Srbiji ne slažu.

Nakon kampanje protiv članova posmatračke misije na osnovu čijih nalaza je izrađen ODIHR izveštaj, svedočimo i diskreditaciji izveštaja organizacije Freedom House preko njihovog analitičara i člana Radne grupe za Poglavlje 35 i Međusektorske radne grupe za političe kriterijume Nacionalnog konventa, Nikole Burazera, navodi se u saopštenju organizacije.

Ističe se da je ova vrsta targetiranja pojedinaca posebno opasna i stoga krajnje neprihvatljiva, jer način na koji se se sprovodi može ugroziti ne samo njegov lični i profesionalni kredibilitet, već i bezbednost.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji još jednom podseća i državne organe i javnost u Srbiji da je neprihvatljiva svaka vrsta napada na slobodu izražavanja aktera iz civlnog sektora.

„Normalizacija ovakvog postupanja može dovesti do ozbiljnih posledica po njihovu ličnu bezbednost, ali i društveni život uopšte“, zaključuje se u saopštenju.

(N1)