Skip to main content

Mijatović: Novinarke na Balkanu dvostruko napadnute

Jugoslavija 21. okt 2017.
< 1 min čitanja

Donedavna predstavnica Organizacije za europsku sigurnost i saradnju (OSCE) za slobodu medija Dunja Mijatovi? izjavila je da su novinarke na Balkanu još u težoj situaciji od kolega, jer su obi?no napadnute dva puta – kao reporterke i kao žene.

„Treba jako mnogo hrabrosti da bi se javno govorilo o napadima“, kazala je Mijatovi? i dodala da novinarke trebaju osje?ati potporu ne samo od poslodavca, nego i relevantnih državnih tijela i ženskih grupa.

„Na žalost, ova vrsta solidarnosti danas na Balkanu uglavnom ne postoji“, kazala je Mijatovi? za blog Komiteta za zaštitu novinara (CPJ) sa sjedištem u New Yorku.

O prijetnjama koje su im upu?ene za taj blog su govorile novinarke Tatjana Vojtehovski, Antonela Riha, Dragana Pe?o, Marija Vu?i? i Lidija Valtner.

Kako su kazale, po pravilu, do ve?ine napada dolazi nakon što novinarke objave nešto što je u vezi sa zloupotrebama vlasti ili politikom.

(Slobodna