Skip to main content

Menjaju se sporni udžbenici koji negiraju hrvatski, bosanski i crnogorski jezik

Građani 11. апр 2022.
< 1 min čitanja

Nakon reagovanja Zaštitnika građana povodom zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražilo je od izdavača udžbenika za srpski jezik za osmi razred osnovne škole da do sredine maja izmene sporni deo sadržaja u vezi sa nazivima južnoslovenskih jezika.

U saopštenju Zaštitnika građana se navodi da je po pritužbi Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine pokrenut postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog ministarstva, kojim je utvrđeno da je u spornom udžbeniku navedeno „da se Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci koriste srpskim jezikom ali ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim jezikom“.

„Zaštitnik građana je u preporukama za otklanjanje nedostataka od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražio da do početka naredne školske godine povuče iz upotrebe ovaj udžbenik“, navodi se u saopštenju.

U obaveštenju o postupanju po preporukama Zaštitnika građana, resorno ministarstvo navodi da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja izdavačima ovih udžbenika uputio smernice da „izmena dela sadržaja u udžbenicima za srpski jezik za osmi razred osnovne škole treba da predstavlja narativno objašnjenje podele južnoslovenskih jezika, bez tabele ili liste“.

Resorno ministarstvo dalje navodi da je Zavod izdavačima ostavio rok do 15. maja 2022. godine da podnesu zahtev za utvrđivanje da novo izdanje odobrenog udžbenika sadrži izmene i dopune, kao i da je od izdavača zatraženo „da sve primerke ovih udžbenika koji su još uvek na tržištu obezbede ispravkom objavljenog teksta u vidu odštampane ispravljene stranice pripojene postojećoj stranici u udžbeniku“.

(Beta, Foto: Pixabay)