Skip to main content

Medijska koalicija zahteva hitno izvršenje 601 rešenja Poverenika

Građani 01. nov 2018.
2 min čitanja

Predstavnici Medijske koalicije u Timu za dijalog dostavili su danas Koordinacionoj grupi Vlade Srbije za saradnju sa medijima spisak od 601 neizvršenog rešenja koja su doneta po žalbama izjavljenim Povereniku zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zahtevali njihovo hitno izvršenje.

Novinarska i medijska udruženja okupljena u Medijsku koaliciju konstatovala su, u dopisu upućenom Koordinacionoj grupi, da je broj neizvršenih rešenja u periodu od početka 2015. pa do kraja septembra ove dramatično veliki, i da je zbog toga ugroženo ustavno pravo građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavani o pitanjima od javnog značaja.

Oni su naveli da urušavanje instituta slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja onemogućava novinarima i medijima da obavljaju svoj posao, a podsetili su i na to da Ustav Srbije kaže da „svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom“.

„Ispunjavanje naših zahteva je zapravo ispunjavanje ustavnih i zakonskih obaveza“, navodi se u dopisu Medijske koalicije.

Koalicija je navela da od ukupnog broja predmeta (601) postoji 126 medijskih, a od toga 77 onih koji se odnose na organe javne vlasti na državnom nivou, a preostalih 49 na organe javne vlasti na nižim nivoima i zatražila da tih 126 zahteva bude rešeno do Nove godine.

„Čvrstog smo uverenja da organi javne vlasti treba da postupe po svim rešenjima Poverenika i da niko ne sme da bude diskriminisan, ali podsećamo da se naš zahtev odnosi na novinarsko-medijske slučajeve i da očekujemo veoma konkretne rezultate po ovom pitanju do kraja godine, kako bismo se uverili da zaista postoji politička volja da se rešavaju problemi na medijskoj sceni“, navodi se u dopisu Koalicije.

Koalicija je podsetila da su njeni predstavnici u Timu za dijalog, 22. oktobra, Koordinacionoj grupi dostavili specifikovane i do kraja godine oročene zahteve za prevazilaženje akutnih problema na medijskoj sceni, među kojima se nalazi i zahtev da državni organi postupe po rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja.

Prethodno su udruženja okupljena u Tim za dijalog, 16. avgusta, Koordinacionoj grupi uputila 13 zahteva koje su, prema dogovoru sa prethodnog sastanka, dodatno specifikovala i vremenski oročila.

Koalicija ponavlja da će na osnovu onoga da li će i u kojoj meri njeni zahtevi biti ispunjeni, odlučiti da li uopšte ima smisla nastaviti dijalog sa vlastima i učestvovati u Radnoj grupi za izradu Medijske strategije.

Zahtev su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Poslovno udruženje Lokal pres, Asocijacija onlajn medija.

(Autonomija)