Skip to main content

MASA: Neustavna odluka Ustavnog suda narušava autonomiju univerziteta

Info 25. јул 2022.
< 1 min čitanja

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je povodom nedavno objavljene odluke Ustavnog suda Srbije o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja, koja se dovodi u vezu sa doktoratom ministra finansija Siniše Malog za koga je na Univerzitetu u Beogradu dokazano da je plagijat, danas ukazala na „opasna zadiranja u Ustavom garantovanu autonomiju univerziteta“.

U saopštenju ova strukovna organizacija navodi da je Ustavni sud svojim, isključivo tekstualnim tumačenjem Ustava, „znatno ograničio slobodu univerziteta da preispituju i oduzimaju zvanja koja su po Ustavu i zakonu ovlašćeni da daju“.

„Ustavni sud je time još jednom propustio da aktivnijim pristupom doprinese popunjavanju pravnih praznina i odgovornost preneo na parlament koji već duže vreme ne vrši svoju osnovnu ulogu. Ipak, pozivamo novi saziv Narodne skupštine da, usvajanjem izmena Zakona o visokom obrazovanju, podrži autonomiju univerziteta, umesto da je dalje ograničava i urušava“, ističe se u saopštenju MASA.

MASA je navela da očekuje da Ustavni sud „pokaže istu revnost i efikasnost u odlučivanju o inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o nauci i istraživanjima koje se odnose na imenovanje upravnih odbora naučnih instituta gde većinu čine članovi koje određuje Vlada Srbije“.

„Ova inicijativa podneta je u oktobru 2020. godine i do sada nije poznato da li je i na koji način Ustavni sud po njoj postupio. Nedavno objavljena odluka Ustavnog suda Srbije povodom inicijative koja je podneta u interesu ministra Siniše Malog nedvosmisleno je pokazala da lične funkcionerske inicijative imaju prioritet“, navodi se u saopštenju.

MASA je pozvala Univerzitet u Beogradu „da istraje u postupcima tokom kojih je dokazan plagijat Siniše Malog kao i nastojanjima da mu se konačno oduzme nezasluženo stečeno zvanje doktora nauka“.

(Beta)