Skip to main content

Maja Stojanović: Vlast ne želi dijalog

Građani 10. sep 2021.
< 1 min čitanja

Izvršna direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović izjavila je danas da jedini dijalog koji vlast želi jeste onaj koji se odvija samo radi svog postojanja.

Stojanović je u intervjuu za portal OBC Transeuropa kazala da je cilj vlasti da se pokaže međunarodnoj zajednici da je država otvorena za stavove građana, „međutim, kada dođe do trenutka kada ovi stavovi treba da budu prihvaćeni, onda se država povuče“.

„Ako pričamo o uključivanju civilnog društva, u procese koje vodi država, ono postoji sve vreme. Civilno društvo učestvuje u javnim raspravama, deo je radnih grupa za pisanje zakona i strategija, organizuje stalne sastanke s vlastima u skladu s postojećim zakonima. Problem je što isto civilno društvo ukazuje da ova uključenost, ovi već postojeći dijalozi nemaju rezultata“, naglašava Stojanović.

Dodala je da se vlast u Srbiji, po svim ocenama nezavisnih međunarodnih i domaćih organizacija, već deceniju polako odvaja od demokratskih principa.

Objašnjavajući kako je je došlo do toga da se nekoliko desetina organizacija civilnog društva, medija i pojedinaca nađu na spisku Uprave za sprečavanje pranja novca, izvršna direktorka Građanskih inicijativa ističe da je država zloupotrebila i preporuke FATF (Financial Action Task Force) koje se tiču sprečavanja pranja novca i finasiranja terorizma i domaće zakone, kako bi se obračunala sa organizacijama koje ukazuju na korupciju, nepoštovanje ljudskih prava, važnost suočavanja sa prošlošću, kao i sa medijima koji izveštavaju profesionalno i odupiru se političkim i finansijskim pritiscima od strane vlasti.

(Beta, foto: N1)