Skip to main content

Konkurs za medije sa sedištem na teritoriji Vojvodine

Info 23. mar 2008.
< 1 min čitanja

Novi Sad – Pokrajinski sekretarijat za informacije raspisao je konkurs za javna glasila sa sedištem na teritoriji Vojvodine. Kako je objavljeno na sajtu Izvršnog veća Vojvodine, iznos od 22,5 miliona dinara biće podeljen pokrajinskim, regionalnim i lokalnim elektronskim medijima, novinama i elektronskim internet izdanjima u Vojvodini. Ta sredstva su namenjena podsticanju proizvodnje i objavljivanju informativno-dokumentarnih programskih sadržaja o svim relevantnim društvenim pitanjima, navodi se u saopštenju.
Na konkurs se mogu javiti osnivači medija koji proizvode televizijski i radio program, izdaju novine ili uređuju internet izdanja. Konkurs je otvoren 15 dana, a konkursne prijave i sve neophodne pojedinosti objavljene su na internet adresi www.vojvodina.sr.gov.yu. Prijave mogu biti podnete poštom, na adresu pokrajinske vlade Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili dostavljene lično, u pisarnici pokrajinskih organa uprave u prizemlju zgrade Izvršnog veća. Podnosioci prijava o rezultatima će biti obavešteni pismeno, a svi korisnici tih sredstava biće u obavezi da ih utroše isključivo za namene definisane konkursom i to u toku ove kalendarske godine, navodi se u saopštenju.

Beta