Skip to main content

Koliko koštaju mediji – slučaj Press RS

Jugoslavija 17. jul 2011.
3 min čitanja

Portalu Dnevnih novina Press dodeljeno je 50.000 KM za projekat “Dizajniranja i instaliranja samostalnog web portala”. Svako ko je imalo upoznat sa pokretanje web portala zna da za te potrebe nije potreban toliki novac, ali kako je kod Vlade RS sve megalomanski, tako je i ova odluka morala slijediti tu liniju. Za realizaciju ove odluke zadužen je Generalni sekretarijat Vlade RS i Ministarstvo finansija. Podsjetimo da beogradske novine Press imaju svoju internet portal www.pressonline.rs, dok se izdanje za RS nalazi na www.pressonline.rs/sr/vesti/republika_srpska.html, ali sad će se sa 50 000 KM platiti samostalan portal Pressa za RS.

O apsurdnosti ove odluke govori i Anđelko Kozomara, glavni i odgovorni urednik Euro Blic izdanja za Republiku Srpsku.
“Stav Euro Blica povodom svih davanja iz budžeta za medije je veoma poznat i da smo mi protiv toga. Na ovaj način Vlada RS kupuje uređivačku politiku i lagodan položaj u tim medijima. Kao što vidimo te cifre su nerealno visoke za obrazloženje koje se daje. Svi poznavaoci ovog posla znaju da je zmeđu 2 i 5 hiljada KM u Evropi potrebno za izradu web stranica, a ovo je najmanje 10 puta više. Ovom razlikom se plaća uređivački mir, netalasanje i nedoticanje u ono što bi po prirodi posla vlade trebalo da se zna”, rekao je za BUKU Kozomara.
Dodao je da smatra da ova vlada ima velikih problema u funkcionisanju i ostvarivanju zacrtanih zadataka.
“Vlada je zaista u grču i u javnosti pokušava da prikrije sve svoje promašaje time što će za male pare da kupi uređivačku politiku pod  jeftinim i trivijalnim obrazloženjem da time pomažu medije. Nema potrebe da na ovaj način vlada pomaže medijima. Medijima će najbolje pomoći ako otvori informacije i ako dozvoli novinarima pristup informacijama. Onda će javnost na kioscima kupovati zanimljive novine i tako bi se riješili ekonomski problemi medija”, objasnio je Kozomara.

Milkica Milojević, predsjednica Udruženja novinara BiH rekla je da je da svako dijeljenje narodnog novca bez javnog poziva i jasno određenih kriterijuma protivno zakonu.
“Da je ova država prava država ovaj slučaj ne bi komentarisali mi iz strukovnih udruženja, nego bi ovaj slučaj bio posao za revizore i nadležne organe koji treba da obezbijede da svi u ovoj zemlji poštuju zakon. Samim tim što vlada kao vrhovno izvršno tijelo u Republici Srpskoj ne poštuje zakon dovoljno govori o tome gdje mi živimo. Vlada treba da bude ta koja se prije svih pridržava zakona i da na neki način bude primjer za druge. Nije zakon obavezan samo za nas građane, nego je on obavezan i za vlast”, istakla je za BUKU Milojevićeva.
Odluka Vlade RS da određenim medijima dodijeli određena sredstva za rad dovodi do neravnopravnog položaja medijske kuće u RS.
“Svi novinari rade u medijskim kućama koje, osim toga što imaju društvenu odgovornost da objektivno, nepristrasno i bez govora mržnje informišu građane, su i preduzeća koja se na tržištu bore za svoje čitaoce, gledaoce i slušaoce i samim tim za svoj novac. U tom slučaju, ako neko dobije novac od svih nas građana, a neki ne dobiju onda se stvara nelojalna konkurencija na tržištu. Nije u redu da Press nešto dobije, a da to isto ne dobiju Nezavisne novine, Glas Srpske, Euro Blic ili bilo ko drugi ko zajedno izlazi na kioske”, istakla je ona.

Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku rekao je da su ova i slične odluke Vlade RS neodgovorne, nezakonite, koruptivne i antidemokratske.
“Odluka je neodgovorna zato što postoje preče socijalne i druge potrebe koje Vlada RS treba finansirati, a nezakonita zato što je grant namijenjen za javne a ne privatne medije i što nije objavljen javni poziv, nisu utvrđeni pošteni kriteriji i nije imenovano nezavisno tijelo koje bi kontrolisalo postupak i donijelo odluku u opštem interesu. Ovo je nastavak korumpiranja i kontrole medija od strane Vlade RS. Ovdje ima posla za tužilaštvo, ali Bukići, Švrake, Vranješi i slični tužioci, nažalost, ne rade i neće raditi svoj posao. Bilo bi mnogo poštenije da Vlada kaže da su RTRS i još neki mediji u njenom vlasništvu i da građani prestanu plaćati RTV pretplatu”, rekao je za BUKU Dejanović.
Ovakvom odlukom Vlada RS po ko zna koji put demonstrira svoju antidemokratičnost, a korumpiranjem i kontrolom medija ruši se  jedan od  stubova demokratije koji čine slobodni i nezavisni mediji.

(Buka)