Skip to main content

Junker Orbanu: Solidarnost je dvosmerna ulica

Jugoslavija 06. sep 2017.
2 min čitanja

Predsednik Evropske komisije (EK) Žan Klod Junker oštro je odgovorio ma?arskom premijeru Viktoru Orbanu na njegov zahtev za dodatna sredstva EU za oja?anje granice, podse?aju?i ga da je „solidarnost dvosmerna ulica“, i nabrajaju?i svu pomo? koju je Brisel ponudio ili pružio Ma?arskoj da se suo?i s imigracijom, prenosi Beta.

Kako prenosi portal Politiko (Politico) Junker je u pismu upu?enom Orbanu naveo da je tokom migrantske krize 2015. godine Ma?arska odbila mogu?nost da ima korist od premeštanja do 54.000 ljudi i odlu?ila da vrati gotovo ?etiri miliona evra evropskih sredstava koje je Komisija unapred dostavila Ma?arskoj.

Ma?arski premijer je 31. avgusta pisao Junkeru i tražio da EK nadoknadi pola troškova koje je poslednjih nekoliko godina njegova vlada imala za obezbe?enje svoje granice, koja je delom i spoljna granica EU.

Orban je naredio izgradnju dve ži?ane ograde na svojoj granici 2015, sa Srbijom i sa Hrvatskom.

Junker je u svom odgovoru naveo da su tri hitna poklona od ukupno 6,26 miliona evra bila dostupna Ma?arskoj, koja nije ispunila potrebnu papirologiju da bi dobila pristup ve?ini tih sredstava.

Junker je dodao da Ma?arska i dalje ima pristup svojoj nacionalnoj kvoti od evropskog bezbednosnog fonda izdvojenog za granice u periodu izme?u 2014. i 2020, koji iznosi vše od 40 miliona evra.

Šef EK je tako?e ukazao da Ma?arska prima EU subvencije od više od tri odsto svog BDP-a svake godine, što je najviši procenat od bilo koje EU zemlje.

„Solidarnost je dvosmerna ulica. Postoje vremena kada zemlje ?lanice mogu da o?ekuju da dobiju pomo? i vremena kada one, zauzvrat, treba da budu spremne da doprinesu“, napisao je Junker.

„I solidarnost nije a la kart jelo, koje može da se izabere za upravljanje granicama a da se odbaci kada se radi o poštovanju zajedni?ki dogovorenih odluka o premeštanju (izbeglica)“, dodao je on.

Kako je napisao Junker, EK je spremna da brzo ispita svaki zahtev za konkretne i hitne potrebe kada se radi o grani?noj bezbednosti i da pruži „odgovaraju?u i prikladnu pomo? za ja?anje grani?ne kontrole u skladu sa EU zakonima“.

Zemlje EU saglasile su se u septembru 2015. sa planom o razmeštanju izbeglica koje su stigle do Gr?ke i Italije po ostalim zemljama EU, ali je do sada razmešteno samo oko 24.000 ljudi.

Ma?arska i Poljska su glasale protiv plana i odbile da u?estvuju u njemu, dok je Slova?ka do sada primila samo nekolicinu izbeglica iz Gr?ke.

(Slobodna