Skip to main content

Izložba „Istraživanje prostora“ u MSUV

Kultura 12. dec 2012.
2 min čitanja

Radovi studenata iz Novog Sada i Sarajeva u oblasti urbanizma čine izložbu “Istraživanje prostora” koja će biti otvorena od 12. do 26. decembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) u Novom Sadu.

Izložba je proistekla iz saradnje profesora i studenata sa novosadskog Fakulteta tehničkih nauka i sarajevskog Arhitektonskog fakulteta, a njen osnovni cilj je da potvrdi činjenicu da se prostorom može baviti na različite načine, da su procesi istraživanja, planiranja i projektovanja takođe različiti, ali da su ciljevi uvek isti – formiranje kvalitetnih spoljašnjih i unutrašnjih prostora.

Na izložbi učestvuje 60 studenata iz Novog Sada i Sarajeva, a deo je projekta „Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije„, koji se obrađuje na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a podržava ga i finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnolološki razvoj Srbije.

Kroz studentske radove su proveravani stavovi koji su prethodno definisani u projektu.

Prema navodima autora, kroz studentske radove može se sagledati i predani pedagoški rad, kao i velika odgovornost predmetnih nastavnika, asistenata i saradnika koji su konstantno podržavali studente, upućujući ih na pravi stvaralački i kreativni put istraživanja i formiranja prostora.

Radovi na izložbi nastali su od 2010. do 2012. godine na predmetima Urbana/ruralna analiza i morfologija 1 i 2 na drugoj godini na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na FTN-u, na kojem je profesor bila Ljiljana Vukajlov sa asistentkinjom Marijom Dorić i saradnicama Aleksandrom Bnadić i Dijanom Apostolović.

Izložba prezentuje i master projekte studenata sa predmeta Urbane transformacije za XXI vek na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, čiji je mentor bila profesorka Vesna Hercegovac-Pašić. Master se odvijao u okviru međunarodne saradnje tri arhitektonske škole: ENSAPLV Pariz, ALBA Bejrut i AFS Sarajevo, sa generalnim tematskim određenjem – “Metropolitan transitions”.

Osim toga, izložba obuhvata i radove proistekli iz međunarodne studentske radionice organizovane u sklopu manifestacije „Sarajevo Green Design Festival 2010„, koju su vodile prof. Vesna Hercegovac-Pašić i saradnice Mejrema Zatrić i Nasiha Pozder, kao i radove proistekle iz međuinstitucionalne saradnje sa lokalnom zajednicom i resornim ministarstvom „Zeleni forum“ i „Centar za centar“ Ilidža – Sarajevo, u čiju su organizaciju bili uključeni i prof. dr Denis Zvizdić i viši asistent mr Pavle Krstić.

Kako su istakle autorke izložbe, velika je odgovornost ljudi koji rade sa studentima. Od njihovog iskustva, stručnosti, stavova i ponašanja zavisi kvalitet budućih stručnjaka i njihova opredeljenost pri intervenisanju u prostoru. Zato je edukacija urbanista i arhitekata jedna od najkompleksnijih i najodgovornijih duznosti, a izlaganje radova iz različitih sredina i iz različitih škola predstavlja model zajedničkog delovanja u prostoru. I to je jedna od obrazovanih pouka.

“Prostor je najvredniji resurs (posle ljudskog) i zato naš odnos već u edukacionim procesima ima tu značajnu težinu i obavezu obrazovanja svesti, čije kreacije – naši projekti kroz implementacije to treba i da potvrde. Stoga ova izložba jeste jedan uvid u to šta mi to u pedagoškom procesu radimo, šta to uz našu pomoć studenti maštaju, planiraju i kako se suočavaju sa problemima koji će im već sutra nametnuti praksa”, navele su Ljiljana Vukajlov i Vesna Hercegovac-Pašić.

Izložba je realizovana uz podršku MSUV-a i FTN-a.

(SEEcult)