Skip to main content

Istraživanje: Žene žrtve nasilja ne veruju institucijama, Romkinje naročito ugrožene  

Građani 11. apr 2022.
2 min čitanja

Žene žrtve nasilja se često ostavljaju da čekaju na ispitivanje u policiji ili u centrima za socijalni rad, čekaju u hodnicima zajedno sa počiniocima nasilja, a često im nadležni organi ne veruju, pogotovo u kada su pripadnice romske populacije, pokazalo je istraživanje Multietničke feminističke mreže Vojvodine.

Koordinatorka te mreže Danica Jovanović navela je da žene žrtve nasilja često preživljavaju neadekvatan tretman od strane predstavnika institucija prilikom razgovora.

Istraživanje je obuhvatilo razgovor sa 50 žena sa sela, žena sa invaliditetom, žena iz manjinskih nacionalnih zajednica, samohranih majki, nepismenih žena, žena bez mesta prebivališta, žena pripadnica LGBT+ populacije žene, a odnosilo je da dostupnost usluga socijalne zaštite.

“One jednostavno nemaju kako fizički da dođu iz svojih sela nakon pretrpljenog nasilja, jer 32 odsto ovih žena ima prihode do 10.000 dinara mesečno. One nemaju novca da plate taksi. Komšije se boje da se upliću u porodične svađe i neće da ih prevezu. Znači, imate situaciju da žena ili devojčica nad kojom je vršeno nasilje, pogotovo ako je romske nacionalnosti, ne može da stigne do policije, doma zdravlja ili centra za socijalni rad”, objasnila je Danica Jovanović.

Dodala je da je postupanje institucija prema ispitanicama posebno problematično jer su samo u 22 odsto slučajeva pokrenuti krivični postupci za krivično delo nasilja u porodici, u 14 odsto slučajeva prekršajni postupci, u 28 odsto slučajeva nije pokrenut ni jedan postupak, a u 30 odsto slučajeva izrečene su samo mere za zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom.

“U 42 odsto slučajeva žene od policije nisu dobile informacije o dostupnim drugim uslugama u zajednici, a to je slučaj i sa 18 odsto obraćanja centrima za socijalni rad. Od ukupno 50 ispitanica, pozitivna iskustva u kontaktu sa institucijama ima samo 18 odsto žena, dok njih 48 odsto nisu zadovoljne postupanjem policije i centara za socijalni rad”, kazala je Danica Jovanović.

Podaci su prikupljani u najudaljenijim mesnim zajednicama i selima opština: Novi Bečej (Kumane, Bočar, Miloševo), Bečej (Bačko Petrovo selo, Bačko Gradište), Kovačica (Crepaja, Uzdin, Neuzdin), Zrenjanin (Taraš), Sremska Mitrovica (Kuzmin, Laćarak), Kovin (Mramorak, Pločica, Bavanište), Alibunar (Seleuš), Kikinda (Banatska Topola), Pančevo (Jabuka) i Beograd (Palilula-Borča, Kotez, Krnjača).

Reč je o projektu “Progovori – na tebe je red“, koji su podržali Ambasada Norveške u Beorgadu i organizacija UN Women.

(Autonomija)