Skip to main content

Istraživanje: Od anketiranih žena 95 odsto konzumira alkohol, 77 odsto marihuanu

Marginalci 20. maj 2021.
2 min čitanja

Istraživanje koje je sprovela nevladina organizacija Re Generacija je pokazalo da 95 odsto anketiranih žena u Srbiji konzumira alkohol, a 77 odsto marihuanu, kao i da je svaka četvrta bila žrtva silovanja prilikom noćnog izlaska ili odlaska na zabavu.

Rezultati istraživanja, sprovedenog u novembru i decembru na uzorku od 309 žena, prosečne starosti od 30 godina, pokazuju da 38 odsto anketiranih žena koristi ekstazi, skoro svaka treća kokain, a 31 odsto amfetamine, rečeno je tokom konferencije „Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge“.

Korisnice droga su među najugoženijim grupama, kojima usluge socijalne zaštite nisu dostupne, izjavila je direktorka Re Generacije Irena Molnar.

Prema njenim rečima, u Srbiji ne postoje podaci o broju žena koje koriste drogu.

One su ranjive i na mnogo drugih načina – mogu biti seksualne radnice, ugrožene Romkinje, deo različitih ugroženih društvenih grupa, izjavila je Irena Molnar, uz konstataciju da postoje zavisnice od upotrebe narkotika, ali i rekreativne korisnice droga „u festivalskom okruženju, eksperimentišu, možda su devojčice žrtve odnosa zasnovanih na nasilju u nekim rekreativnim setinzima i nemaju priliku da prijave rodno zasnovano nasilje, jer su bile pod uticajem droga i alkohola i ne osećaju se dovoljno sigurne“.

Žene zavisnice više trpe od muškaraca

Prema rečima Irene Molnar, 90 odsto mladih žena koje su doživele nasilje u noćnom životu nisu to prijavile, „jer nisu znale gde ili kome ili su bile pod uticajem droga i alkohola, pa su se bojale da će u sistemu biti osuđene“.

Direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić je izjavio da je potrebno utvrditi „realni problem na terenu“, kako bi se izgradili zakonski akti.

Glavna uloga Kancelarije za borbu protiv droga je koordinacija svih državnih organa u oblasti zavisnosti. Ne može se napraviti funkcionalan sistem ako se ne uključe organizacije civilnog društva, koje na lakši način dolaze do informacija, rekao je Pekić.

U Srbiji važi pravilo da je žena stub kuće, naveo je Pekić, uz tvrdnju „ako uzmete ženu zavisnika i muškarca zavisnika – oni nisu u tom zlu isti, jer žena više trpi“.

(FoNet)