Skip to main content

Info park: U Srbiji izbeglice suštinski ne dobijaju pomoć

Građani 17. jun 2022.
< 1 min čitanja

"Upornim višegodišnjim opstrukcijama obesmišljen je azilni postupak"

Organizacija “Info park” saopštila je povodom Svetskog dana izbeglica da hiljade izbeglica na putu kroz Srbiju, nemaju nikakvu suštinsku podršku i pomoć, već samo “prenoćište i doručak”.

Naveli su da današnji dan Evropa dočekuje prebrojavajući ukrajinske izbeglice, a Info park i Srbija beleže rekordan broj tranzita osoba iz trenutno zaboravljenih kriznih područja – Avganistana, Sirije, Pakistana, Burundija.

“Kao i svake godine, Info park se pridružuje hiljadama organizacija i zajednica širom sveta u obeležavanju Svetskog dana izbeglica. Ove godine, fokus našeg rada je sa osnovnih ljudskih prava proširen na ekonomska i socijalna prava koja su ljudima u pokretu zanemarena, pre svega kroz sistem upućivanja u kome niko nije odgovoran”, navedeno je u saopštenju.

Direktor Info parka Gordan Paunović ocenio je da nije poenta da se ljudima omogući smeštaj do koga onda teško mogu da dođu i da onda budu prepušteni sami sebi.

“Već sedam godina slušamo prepričane britanske fraze kako Srbija ne treba da postane parking za izbeglice, ali umesto toga ona je postala privremeni bed&breakfast smeštaj u koji izbeglice i migranti uđu, zastanu, odmore se, prenoće, samoposluže i – nastave put čim ovladaju logistikom daljeg prelaska granica. Upornim višegodišnjim opstrukcijama obesmišljen je azilni postupak, limitiran pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zaposlenju, svim pravima iz korpusa ekonomskih i socijalnih koja na papiru jamči Republika Srbija”, izjavio je Paunović povodom Svetskog dana izbeglica.

U svetu se trenutno nalazi oko 100 miliona izbeglica i raseljenih ljudi, dok u Srbiji zvanično u prihvatnim centrima boravi oko 4.500 izbeglica, tražilaca azila i migranata.

(Beta, foto: Vojin Ivkov)