Skip to main content

Igmanska inicijativa: Ulazak BiH u EU bio bi garant mira i stabilnosti u regionu

Jugoslavija 22. мар 2024.
1 min čitanja

"I veliki doprinos saradnji država koje dele zajedničku istoriju, jezike, probleme"

Igmanska inicijativa pozdravila je jučerašnju odluku Evropske komisije o otvaranju predpristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.

Inicijativa koja okuplja više nevladinih organizacija iz postjugoslovenskog regiona ocenila je da bi članstvo BiH u Evropskoj uniji značilo “veliki doprinos regionalnoj stabilnosti i saradnji država koje dele zajedničku istoriju, jezike, probleme i uspehe usled sličnih društveno-političkih i geostraških i etničkih specifičnosti”.

“Članstvo Bosne i Hercegovine, ali i svih država regiona u EU je garant održanja trajnog mira i razvijanja demokratskh standarda i vrednosti”, istaknuto je u saopštenju

Perspektiva članstva u EU, kako su ukazali, izuzetno je snažan podsticaj za nastavak već započetih reformi u BiH i pokretač procesa koji treba da omogući stvaranje ekonomske, pravne, organizacione i socijalne strukture i društva u kojem je zagarantovano poštovanje svih ljudskih i građanskih prava, kako individualnih tako i kolektivnih.

Funkcionalna BiH, na putu prema članstvu u EU od vitalnog je značaja za životne potrebe građana i građanki Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihove nacionalne, verske i sve druge razlike, a u skladu sa osnovnim principima vladavine prava i demokratskog uređenja društva”, navela je Igmanska inicijativa.

U saopštenju je poručeno i da je pristup svih zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji od izuzetnog značaja i za organizacije civilnog sektora jer su one bitan korektivni faktor u svakom društvu i svakom društvenom procesu, i koje kroz aktivno učešće kreiraju politike.

Igmanska Inicijativa od svog osnivanja 2000. godine svoje aktivnosti je podredila cilju da zemlje Dejtonskog četvorougla ubrzaju svoj put ka EU kako bi u interesu svojih građana ubrzale unutrašnje reforme, ali isto tako i proces obnove razumevanja i poverenja i tako doprinele stabilnosti regiona u celini, navedeno je u saopštenju koje su potpisali kopredsednici organizacije Vehid Šehić za Bosnu i Hercegovinu, Branislav Radulović za Crnu Goru, Zoran Pusić za Hrvatsku i Aleksandar Popov za Srbiju.

(Autonomija)