Skip to main content

Hrvatska: Sabor prihvatio izmjene 'lex Perković'

Jugoslavija 06. окт 2013.
< 1 min čitanja

Hrvatski sabor je u petak, sa 83 glasa za, 28 protiv i osam suzdržanih, na prijedlog Vlade izmijenio Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s Europskom unijom, takozvani lex Perković.
Tim je izmjenama izbrisano ograničenje primjene europskog uhidbenog naloga na kaznena djela počinjena nakon 7. kolovoza 2002. godine.
Izmjene donesene u petak primjenjivat će se od 1. siječnja 2014. godine.
Hrvatska Vlada je ove izmjene uputila u saborsku proceduru 26. rujna.
Hrvatski sabor je neposredno prije ulaska Hrvatske u EU izmjenama ‘lex Perković’ propisao da će se europski uhidbeni nalog primjenjivati na kaznena djela počinjena samo nakon spomenutog datuma, pa je zbog tih izmjena došlo do sukoba Hrvatske s Europskom komisijom, koja je prošlog mjeseca pokrenula postupak koji može završiti sankcijama protiv Hrvatske.
Lipanjske izmjene
Predložene izmjene omogućuju prekid tog postupka.
Iz EK-a je pojašnjeno da je mogućnost postavljanja vremenskog ograničenja za primjenu europskog uhidbenog naloga postojala isključivo prilikom usvajanja pravne stečevine EU-a, kao i da je vremensko ograničenje Hrvatska mogla tražiti, a nije, tijekom pristupnih pregovora.
Vladajući su odbili prijedlog Hrvatske demokratske zajednice da se izmjene iz lipnja u potpunosti povuku i da se zakon vrati u oblik u kojem je donesen 2010. godine, kao i prijedlog nezavisne zastupnice Jadranke Kosor da se europski uhidbeni nalog bez vremenskog ograničenja primjenjuje odmah.
(Al Jazeera)