Skip to main content

Hrvatska: IDS predlaže zatvorsku kaznu za ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’

Jugoslavija 05. okt 2017.
< 1 min čitanja

Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Primorsko-goranskog saveza (PGS) i Liste za Rijeku (RI) u Hrvatskom saboru predstavit ?e danas Prijedlog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava korištenje ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.

Ovaj zastupni?ki klub poslao je prošle sedmice u saborsku proceduru prijedlog da se dopuni Kazneni zakon, te propišu zatvorske kazne za propagiranje nacisti?kih, fašisti?kih i ustaških simbola, što uklju?uje i ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

IDS sa partnerima traži zatvorsku kaznu od šest mjeseci do dvije godine za svakog tko propagira slike ili sadržaje fašisti?ke stranke, njema?ke Nacionalsocijalisti?ke stranke ili ustaškog pokreta, što uklju?uje proizvodnju, distribuciju ili prodaju robe koja prikazuje osobe, slike ili simbole tih režima ili javno podsje?a na njihove simbole ili gestove.

Ovakve kazne su, kako navode, u skladu sa onima koje važe u drugim državama, konkretno u Italiji.

IDS traži i da se kazna pove?a za tre?inu ako se kazneno djelo po?ini putem ra?unarskog sustava ili mreže, s obzirom na to da oni omogu?avaju brzo širenje sadržaja i njegovu dostupnost velikom broju ljudi, što se u pogledu propagiranja nacizma, fašizma i ustaštva smatra posebno neprihvatljivim.

Klub IDS-a je svoju zakonsku inicijativu formulirao u samo dva ?lana, ali je opširno opisao povijesni kontekst nastanka Nezavisne Države Hrvatske (NDH), njen karakter i politiku koju je provodila, prenose hrvatski mediji.

(Slobodna