Skip to main content

Hrvatska: HDZ se javno pohvalio kako upravlja HRT-om

Jugoslavija 29. okt 2017.
2 min čitanja

Ukoliko ste, gledaju?i program Hrvatske radiotelevizije, posljednjih godinu dana ikada dvojili tko zapravo upravlja javnom televizijom i tko je kontrolira, Hrvatska demokratska zajednica odlu?ila vam je otkloniti svaku dvojbu. Naime, danas se vladaju?a politi?ka stranka putem svog službenog Twittera, Facebooka, ali i svoje internetske stranice, otvoreno pohvalila – „U Mostaru i Sarajevu opet otvaramo dopisništva HRT-a“.

U tekstu na koji vodi link citira se Zvonka Milasa, državnog tajnika Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za kojeg ?e HDZ ponosno dodati, da je i ?lan Predsjedništva HDZ-a. Milas je u petak u Hrvatskom saboru podnio Izvješ?e o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2016. godinu. Tim povodom se pozabavio i HRT-om.

„Predsjednik Plenkovi? u prvoj godini svog mandata ve? je sedam puta posjetio BiH! Mogu najaviti da u Mostaru i Sarajevu uskoro ponovno otvaramo HRT-ova dopisništva koja je bez nekoga suvislog objašnjenja ukinuo Gordan Radman u mandatu SDP-ove Vlade, a da od 1. sije?nja kre?e tzv. Peti kanal HTV-a za hrvatsko iseljeništvo“, tim je povodom rekao Milas.

Bez obzira, dakle, na Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, HDZ se javno pohvalio kako baš on otvara dopisništva, a ne neki tamo nebitni, ali odgovorni ljudi s Prisavlja. Zakon je po ovom pitanju savršeno jasan i u ?lanku 1. op?ih odredbi, stavku 4. kaže sljede?e: „U obavljanju svoje djelatnosti, Hrvatska radiotelevizija je neovisna o bilo kakvom politi?kom utjecaju i pritiscima promicatelja komercijalnih interesa“.

Doduše, u istom Zakonu stoji i kako je HRT dužan „nepristrano obra?ivati politi?ka, gospodarska, socijalna, religijska, zdravstvena, kulturna, obrazovna, znanstvena, ekološka i druga pitanja, omogu?uju?i ravnopravno su?eljavanje stajališta razli?itih izvora“, pa to ne ?ini, me?utim da se vladaju?a stranka na ovakav na?in hvali da ona otvara dopisništva HRT-a ipak je do danas nezabilježeno.

Ina?e, HRT je dopisništva u Sarajevu i Mostaru ukinuo 2014. godine, za vrijeme mandata ravnatelja Gorana Radmana, koji ina?e visoko kotira na ljestvici najgorih ravnatelja u HRT-ovoj povijesti. U njegovom mandatu ukinuta su i HRT-ova dopisništva i diljem Hrvatske, u Karlovcu, Koprivnici, Novoj Gradišci, Sisku, Virovitici, Metkovi?u, Požegi, Slavonskom Brodu i Županji, a takav potez tada su objašnjavali mjerama štednje i reorganizacijom sustava.

Za komentar ove neobi?ne situacije upitali smo Sanju Modri?, bivšu ?lanicu Programskog vije?a HRT-a koja kaže da u ovome ne vidi ništa spektakularno.

„Hrvatska radiotelevizija je, otkako je HDZ na vlasti, o?igledno medij HDZ-a. Dakle, sada je stvar samo u tome da su ovime i nominalno pale maske. To je jasno svakome tko prati program HRT-a, a ja sam ga osobno prestala pratiti, osim kada moram zbog posla. Na Prisavlju su navijeni HDZ klju?em, i to je jasno vidljivo u svim informativnim emisijama, i ne samo u informativnim emisijama. Po tom su klju?u i kadrovirali. Zato su ih i ‘pojele’ sve privatne TV ku?e. Oni jednostavno rade politi?ki pristran program i, rekla bih, da se time bavi krajnje desna frakcija HDZ-a“, kaže za Lupigu Sanja Modri?.

Modri? smatra i kako je Zvonko Milas, dobar partijski vojnik, koji je bio predsjednik Programskog vije?a HRT-a, u vrijeme kada je ona bila ?lanica tog Vije?a.

„I tada su se doga?ale politi?ke spletke HDZ-a na javnoj televiziji, zbog ?ega sam vrlo brzo izašla iz te pri?e i dala ostavku na svoje ?lanstvo“, objašnjava Modri? napominju?i da takav program kakav imamo danas moraju pla?ati svi hrvatski gra?ani.

„Jedino što iz svega ne mora biti loše, je najavljeno pokretanje petog programa HTV-a. Me?utim, sve što radi ova garnitura je jednostavno loše, tako ?e vjerojatno biti i ovo“, zaklju?uje Modri?.

(Lupiga)