Skip to main content

Hrvatska: Dragan Vasiljković osuđen na 15 godina zatvora

Jugoslavija 26. sep 2017.
< 1 min čitanja

Dragan Vasiljkovi?, poznatiji kao kapetan Dragan, proglašen je krivim i osu?en na 15 godina zatvora pred Županijskom sudu u Splitu.

Vasiljkovi?a je optužnica teretila za kazneno djelo za ratne zlo?ine nad hrvatskim vojnicima i civilima.

Predmet vodi sudac Damir Romac koji je u dokaznom postupku ispitao nekoliko desetaka svjedoka.

U završnim rije?ima kapetan Dragan je odbacio bilo kakvu krivnju za ono što mu se stavlja na teret.

Dragan Vasiljkovi? se teretio za ratne zlo?ine po?injene sredinom 1991. u zatvoru u Kninu, kao i 1993. u Bruškoj, kod Benkovca, gde je mu?io, zlostavljao i ubijao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

Tako?e se tereti da tokom jula 1991. u Glini, u dogovoru s komandantom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku stanicu, kao i na okolna naselja.

U optužnici se navodi i da su tokom napada ošte?eni i uništeni civilni objekti, hrvatsko stanovništvo naterano na beg, oplja?kana imovina i ubijeni i ranjeni civili. Me?u nastradalima je bio i nema?ki novinar Egon Skotland, koji je poginuo 1991. godine na ulazu u Glinu.

Su?enje je po?elo septembra prošle godine, a on se i tada izjasnio da se ne ose?a krivim.

Županijsko tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Vasiljkovi?a po?etkom 2016, gotovo pola godine pošto ga je Australija izru?ila Hrvatskoj, posle desetak godina skrivanja.

Do hapšenja je živeo u Pertu pod imenom Daniel Sneden i radio kao trener golfa. Državljanin je Srbije i Australije.

(Slobodna