Skip to main content

Građanski preokret: Zaustaviti izgradnju fabrike autoguma Linglong

Lokalne samouprave 18. nov 2021.
2 min čitanja

Udruženje Građanski preokret danas je zatražilo trajno zaustavljanje izgradnje fabrike autoguma Linglong kod Zrenjanina.

Ocenjeno je da je „radni logor s nehumanim uslovima“ za vijetnamske radnike koji su angažovani u izgradnji fabrike Linglong najnoviji dokaz da dolazak tog kineskog investitora ima nesagledive negativne posledice po Srbiju.

„Izgradnja fabrike autoguma Linglong je višestruko narušila pravni poredak, dugoročno ugrožava životnu sredinu, i izaziva kršenje ljudskih prava i sloboda“, navodi se u saopštenju Građanskog preokreta.

Istaknuto je da je Linglongu dat privilegovan položaj u odnosu na druge ulesnike na tržištu.

„Ogromnu parcelu zemljišta ta kineska kompanija je dobila na poklon, na mestu na kojem su svi drugi investitori takvo zemljište morali da plate. Zatim je država svojim novcem finansirala komunalno opremanje tog zemljišta, što je takođe privilegija koju ostali nemaju“, smatra Građanski preokret .

U njihovom saopštenju je navedeno da je zbog izgradnje Linglongove fabrike guma tokom poslednje tri godine prekršeno više zakona – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o kontroli državne pomoći, kao i da je učinjeno krivično delo bespravne gradnje, a sada je očigledno da se ne poštuje ni Zakon o radu.

Zbog interesa Linglonga, po oceni Građanskog preokreta, suspendovano je pravosuđe jer tužilaštvo ne reaguje na krivične prijave zbog bespravne gradnje više desetina hiljada kvadrata koje je kontatovao građevinski inspektor, a Upravni sud ne reaguje na više tužbi protiv odluka organa vlasti kojima je takva gradnja dozvoljena.

Ukazano je i da su zbog interesa kompanije Linglong „umanjivana građanska prava i slobode, a najočigledniji primeri su bili suzbijanje učešća građana u javnim raspravama o ekološkim aspektima buduće fabrike guma, sprečavanje medija da snimaju i izveštavaju u blizini gradilišta, kao i policijski pritisak na aktiviste koji su protestovali ispred njega“.

„Dolazak Linglonga pogoršava nivo radnih prava u Srbiji jer donosi i instalira kineski model autoritarnog sistema izrabljivanja koji se neminovno prenosi i na odnos prema domaćoj radnoj snazi, o čemu postoje i svedočenja radnika angažovanih na gradilištu“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je izgradnjom fabrike guma Linglong „uvedena opasna praksa po kojoj za gigantsko postrojenje s prljavom tehnologijom država ne zahteva izradu integrisane studije o proceni uticaja na životnu sredinu“, a Linglongu je dozvoljeno da buši svoje bunare i crpi vodu na području koje inače oskudeva podzemnim vodama, što preti da od plodne banatske zemlje napravi pustinju.

(Beta)