Skip to main content

Građanski preokret: Odbiti studiju Linglonga

Vojvodina 19. феб 2021.
2 min čitanja

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu buduće fabrike automobilskih guma kompanije Linglong u Zrenjaninu treba odbiti iz formalnih i sadržinskih razloga, saopštila je danas organizacija Građanski preokret.

Iz Građanskog preokreta tvrde da je studija prepuna opštih mesta i neutemeljenih tvrdnji.

Pored ostalog, istakli su da je netačno navedena, odnosno umanjena razdaljina stambenog naselja od fabričkog kompleksa, što smatraju, znači da nisu vršena precizna terenska merenja.

Nije navedeno na koji način i kojim instrumentima će biti mereno zagađenje vazduha produktima sagorevanja, odnosno smrada, jedinjenja sumpora, azota, čađi i pepela.

Nije odgovoreno na pitanje da li će i na koji način građani biti u mogućnosti da se u realnom vremenu informišu o zagađenosti vazduha u blizini fabričkog postrojenja i obližnjim naseljima, jer to sada nije moguće u gradu Zrenjaninu, naveli su iz Građanskog preokreta.

Dodaje se i da nije navedeno koji su kapaciteti fabričkog postrojenja, industrijske zone i grada Zrenjanina za protivpožarnu zaštitu i sanaciju eventualnog požara.

Nije razmatrano, ukazano je, kako će na zagađenje životne sredine, a posebno na 240 vrsta ptica u svega dva kilometra udaljenom rezervatu „Carska Bara“ svojom bukom, izduvnim gasovima i podizanjem prašine uticati više stotina šlepera koji će svakodnevno dovoziti sirovine i odvoziti gotove proizvode iz fabrike.

Nije precizirano u kojoj ambalaži i koliko dugo će se u fabričkom kompleksu skladištiti hazardno otpadno procesno ulje, a nije navedeno na koji način će se postupati s otpadnom rashladnom vodom.

Precizirano je i da nije obrazloženo kako će priključenje fabričkog kompleksa na vodovodnu mrežu Grada Zrenjanina uticati na zdravlje stanovništva, s obzirom na to da je predviđena potrošnja vode oko 4.700 kubnih metara dnevno, a poznato je da Zrenjanin već ima problem s količinom vode i pritiskom u vodovodnom sistemu, da je vodovodna mreža stara i sa čestim havarijama.

Nije navedena precizna struktura „praškastih materija“ koje će postrojenje emitovati, kao ni precizne tehnike i protokoli koje će postrojenje koristiti za zaštitu vazduha i voda.

Iz Građanskog preokreta su naveli da izrađivač studije, preduzeće „Enacta“ Beograd, koje je u Agenciji za privredne registre klasifikovano kao mikro privredno društvo, nije pružilo dokaze da su u izradi studije učestvovala lica koja ispunjavaju zakonske minimume.

Podsećaju i da po Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu svi moraju imati visoku stručnu spremu i najmanje pet godina rada u struci ili zvanje odgovornog projektanta.

U dostupnoj dokumentaciji nisu dostavljeni dokazi za tri od šest članova, „od kojih je očigledno da bar jedan ima srednju školu i automatski neodgovarajuću licencu“, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da jučerašnja javna rasprava o toj studiji nije održana u skladu s propisima, odnosno odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, zbog čega je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine dužan da odbije Studiju koju je priložio investitor Linglong.

Iz Građanskog preokreta su saopštili da izgradnju automobilskih guma Linglong „od početka prate nezakonita postupanja investitora i organa vlasti Srbije“, a da je poslednja u nizu je jučerašnje sprečavanje zainteresovanih građana da prisustvuju javnoj raspravi o ekološkoj studiji.

„Umesto da obezbedi adekvatan prostor za sve uredno, unapred i pismeno prijavljene učesnike ili da odloži raspravu do poboljšanja zdravstvene situacije, Pokrajinski sekretarijat je sprečio njeno sprovođenje po slovu i u duhu zakona, zbog čega će biti tužen Upravnom sudu“, piše u saopštenju.

Ukazano je da je više od pedeset građana, uz zakonske zastupnike Građanskog preokreta, onemogućeno da investitoru, izrađivaču studije i tehničkoj komisiji državnog organa postave pitanja i čuju odgovore, što su i naveli u podnescima Pokrajinskoj vladi.

(Beta)