Skip to main content

GI: Nacrt zakona o referendumu ograničava pravo građana na neposredno učešće u odlučivanju

Građani 30. jul 2021.
< 1 min čitanja

Građanske inicijative ocenile su danas da predloženi Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi „u velikoj meri ograničava pravo građana na neposredno učešće u donošenju odluka koje su od suštinskog značaja za njihov život“.

Iz te nevladine organizacije su pozvali na ponovno otvaranje javne rasprave o nacrtu zakona jer je kako su naveli, na zvaničnom sajtu resornog ministarstva postavljena „nepostojeća mejl adresa na koju zainteresovani treba da šalju predloge“.

„Pozitivno je što je započet rad na izmeni ovog zakona, imajući u vidu da je aktuelni zakon usvojen 1994. godine i da je potrebno da se novi zakon uskladi sa važećim Ustavom i osnovnim principima participativne demokratije. Nažalost, određena rešenja predviđena ovim Nacrtom unazađuju ili nedovoljno unapređuju prava građana da neposredno utiču na donošenje odluka“, stoji u saopštenju.

Navodi se i da predloženim zakonskim rešenjima nije precizirano pravo ravnopravnog učešća predstavnika inicijativnog odbora u svim fazama postupka odlučivanja o aktu čije se usvajanje traži, niti je predviđena efikasna pravna zaštita u slučaju kršenja prava građana nepostupanjem, odnosno pogrešnim postupanjem nadležnih organa.

„Pozitivni efekti rešenja koje podrazumeva produženje roka za prikupljanje neophodnog broja potpisa neutralisani su nametanjem obaveze plaćanja takse za overu potpisa. Imajući u vidu da je za pokretanje narodne inicijative u cilju izmene zakonskih rešenja neophodno prikupiti najmanje 30.000 overenih potpisa, nametanje obaveze plaćanja takse dovodi građane u veoma nepovoljan položaj, i u velikoj meri obesmišljava institut narodne inicijative“, ocenili su iz Građanskih inicijativa.

(Beta)