Skip to main content

Građanska Vojvodina pita političke stranke o decentralizaciji

Autonomija 03. апр 2012.
2 min čitanja

Koalicija nevladinih organizacija „Građanska Vojvodina“ uputila je otvorena pitanja svim političkim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima, tražeći od njih da se izjasne o decentralizaciji i regionalizaciji Srbije, kao i o ustavno-pravnom položaju AP Vojvodine.

„Građanska Vojvodina“ smatra da su ove važne teme u izbornoj kampanji u nedovoljnoj meri zastupljene, a da su odgovori na postavljena pitanja potrebni kako bi građani Srbije i Vojvodine imali valjane informacije na osnovu kojih će se odlučiti za koga će glasati 6. maja. Takođe, smatramo da o ovim temama nedostaje javna i otvorena debata u kojoj bi učestvovali svi bitni politički i društveni faktori, kao i da su one počesto predmet medijske i političke manipulacije.

„Građanska Vojvodina“ će obaveštavati javnost o pristiglim odgovorima, a u periodu posle izbora pratićemo da li su aktivnosti političkih stranaka na ovim poljima u skladu sa dobijenim odgovorima.

Pozivamo političke stranke da odgovore na postavljenja pitanja, jer smatramo da je to deo političke kulture i pokazatelj odgovornosti prema građanim Srbije i Vojvodine.

Ovo su pitanja koje smo prosledili političkim strankama:

1. Da li se decentralizacija Srbije nalazi na listi prioriteta vaše stranke? (Obrazložite zašto jeste ili nije.)

2. Da li je novi način finansiranja lokalne samouprave (2011.) dobar za unapređenje lokalnog razvoja? Šta bi trebalo još učiniti na planu fiskalne decentralizacije?

3. Da li ste za izmene izbornog sistema na lokalnom nivou i kakve?

4. Kako ocenjujete zastoje i blokade u radu Nacionalnog saveta za decentralizaciju republike Srbije i izradi najavljene Strategija decentralizacije Republike Srbije?

5. Za kakav tip regionalizacije se zalaže vaša stranka? Molimo obrazložite odgovor:
a. Samo za statističku regionalizaciju u funkciji planiranja i ravnomernijeg regionalnog razvoja, bez samoupravnih institucija na regionalnom nivou;
b. Za „funkcionalni“ (administrativni) tip – sa malim upravljačkim nadležnostima regiona, koje ne nadilaze nadležnosti lokalne samouprave;
c. Za postepeni, asimetrični prenos nadležnosti sa nivoa centralnih vlasti na nivo konkretnih regiona (devoluciju) i autonomijom koja podleže običnim zakonima državnog parlamenta?
d. Za političko-institucionalnu regionalizaciju, ustavom utvrđenu, sa širokim ovlašćenjima regiona i pravom na regionalno zakonodavstvo?

6. Da li vaša stranka procenjuje da će u narednom mandatu Skupštine Srbije biti potrebno menjati ustavne odredbe o teritorijalnom uređenju kako bi se Srbija regionalizovala i decentralizovala?

7. Da li mislite da AP Vojvodina treba da ima ustavno garantovane izvorne nadležnosti i pravo na donošenje pokrajinskih zakona? Uopšte, kako vaš stranka gleda na ustavno-pravni položaj Vojvodine?

„Građansku Vojvodinu“ čine: Centar za regionalizam – Novi Sad, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva – Zrenjanin, Građanska akcija – Pančevo, Građanski fond Panonija – Novi Sad, zelena mreža Vojvodine, Otvoreni licej – Sombor, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji)

U ime Građanske Vojvodine,
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Novi Sad, 3. 4. 2012.