Skip to main content

Gde je, šta radi Nadzorni odbor za pokrajinsku izbornu kampanju?

Vojvodina 15. дец 2023.
3 min čitanja

Hm, možda nisu imali primedbi...

Vojvodina je ove godine prvi put dobila Nadzorni odbor za praćenje kampanje – ove upravo završene za vanredne pokrajinske izbore 17. decembra, ali će za njegovo postojanje mnogi sada prvi put čuti.

Parnjak tom odboru na državnom nivou postoji od lanjskih parlamentarnih izbora i u toku minule kampanje za Skupštinu Srbije makar su pojedini njegovi članovi kritički istupali u javnosti, ukazujući na pojave u kampanji na koje taj Nadzorni odbor nije reagovao.

O Nadzornom odboru za praćenje pokrajinske izborne kampanje, pak, baš ništa se nije čulo. Javnost čak nije obaveštena ni o njegovom konstituisanju – taj čin se, prema saznanjima Autonomije, odigrao 22. novembra.

Istog dana, saznajemo dalje, održane su dve sednice: na konstitutivnoj sednici za predsednika je izabran istraživač saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Aleksandar M. Gajić, a za njegovog zamenika advokat Ljubomir Apro, dok je na narednoj sednici usvojen poslovnik o radu.

O daljim aktivnostima Odbora takođe se ništa nije čulo u javnosti. Zapravo, čak i da je bilo volje očito nije bilo razloga – nakon 22. novembra Odbor se, navodno, više nije sastajao.

Predsednik Odbora nije bio dostupan za komentar.

U cilju usklađivanja izbornog zakonodavstva u državi, vojvođanska skupština je 4. oktobra usvojila novu Pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine, u kojoj su se našla i dva skoro potpuno prepisana člana iz Zakona o izboru narodnih poslanika – oba o ulozi Nadzornog odbora u predizbornoj kampanji.

„U sprovođenju izbora opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, podnosilaca proglašenih izbornih lista, kandidata za poslanike i pokrajinskog javnog servisa u toku izbornih aktivnosti sprovodi Nadzorni odbor za izbornu kampanju“, navodi se u članu 145. vojvođanske izborne odluke.

Nadzorni odbor ima deset članova koje imenuje Skupština Vojvodine – polovinu na predlog Pokrajinske vlade, a drugu polovinu članova, koji spadaju u istaknute javne radnike, na predlog poslaničkih grupa.

Na sednici održanoj 6. novembra Skupština Vojvodine imenovala je članove tog Odbora: poslanički klubovi predložili su prof. dr Gorana Vasina, Snežanu Mihajlović, Žužanu Macko, Ostoju Simetića i Miljana Isakova, dok je Pokrajinska vlada predložila Ljubomira Aproa, prof. dr Borisa Stojkovskog, prof. dr Rastislava Stojsavljevića, Nemanju Kresojevića i Aleksandra M. Gajića.

Bilo je predviđeno da prvu sednicu Nadzornog odbora sazove predsednik skupštinskog Odbora za kulturu i javno informisanje (Milan Subotin), no o tome nema ni retka na skupštinskom sajtu.

U nadležnosti ovog Odbora je da „prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom postupku“, kao i da kontroliše postupanje Radio-televizije Vojvodine kod „obezbeđivanja uslova za nepristrasno, pravično i uravnoteženo predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata za proglašenih izbornih lista“.

Odbor je, navodi se u izbornoj odluci, vlastan i da „predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa“.

Sudeći po tome koliko je Odbor bio (ne)aktivan, može se skromno zaključiti da njegovi članovi nisu imali ama nijednu primedbu na ponašanje aktera predizborne kampanje u Vojvodini, ili onoga što se barem tako nazivalo, pa ni na uređivačku politiku RTV-a.

Inače, poslednjom izbornom odlukom bilo je predviđeno da po dva predstavnika RTV-a, Pokrajinske vlade i političkih stranaka koje imaju poslanike potpišu sporazum o broju i trajanju emisija za predstavljanje podnosilaca proglašenih izbornih lista u programu pokrajinskog javnog servisa.

Kao rok za zaključivanje tog sporazuma navedeno je „najkasnije pet dana od dana kada je odluka o raspisivanju izbora stupila na snagu“. Pokrajinski izbori raspisani su 16. novembra, ali do 21. novembra takav sporazum, kako je potvrđeno Autonomiji, nije zaključen.

U slučaju da takav sporazum ne bude zaključen u predviđenom roku, tada bi na scenu trebalo da stupi Nadzorni odbor i da on utvrdi „broj i trajanje emisija za predstavljanje podnosilaca proglašenih izbornih lista“.

Ako se Odbor nije sastajao od 22. novembra, taj zadatak, koji je preciziran u skupštinskoj odluci o izboru pokrajinskih poslanika, teško da je mogao biti ispunjen.

Mandat članova pokrajinskog Nadzornog odbora zvanično je započet 16. novembra, kada su izbori raspisani, i traje dok ukupan izveštaj o rezultatima ne postane konačan.

Za sve to vreme članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad kao i pravo na naknadu putnih troškova, ukoliko žive van Novog Sada. Svi ti troškovi biće pokriveni iz budžeta AP Vojvodine.

Denis Kolundžija (Autonomija)