Skip to main content

Fondacija Centar za demokratiju: Usaglasiti radno zakonodavstvo sa EU

Građani 01. мај 2023.
< 1 min čitanja

"Da ljudi u Srbiji imaju bolje radnopravno okruženje"

Fondacija Centar za demokratiju (FDC) saopštila je danas, na Međunarodni praznik rada, da je neophodan novi Zakon o radu koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije (EU) i Međunarodne organizacije rada (MOR), kao i da se „protivi daljoj fragmentaciji radnog zakonodavstva kojom se smanjuje radnopravna zaštita“.

„Кao zemlja kandidat za članstvo u EU, svoj pravni sistem ali i praksu treba da prilagodimo evropskim standardima – da ljudi u Srbiji imaju bolje radnopravno okruženje i zaštitu, bolju socijalnu zaštitu, efikasniju politiku socijalne inkluzije i da ne budu diskriminisani na radu“, navela je FCD.

Fondacija će, kako je navela, „nastaviti da unapređuje saradnju sa sindikatima, da promoviše sindikalno udruživanje i da, sa sagovornicima u Srbiji i u EU, zastupa ogroman značaj socijalne dimenzije evropske integracije Srbije“.

(Beta)