Skip to main content

Ekološki aktivisti traže od SPC da ne prodaje šume na Fruškoj gori vlasnicima Galensa

Građani 12. јул 2022.
4 min čitanja

U protivnom će pozvati građane da otkupe šumu i sačuvaju Nacionalni park

Ekološki aktivisti koji se bore za odbranu javnog interesa po pitanju Nacionalog parka Fruška gora, zatražili su od patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija i vladike Vasilija, episkopa Eparhije sremske SPC, da šumu koja im je vraćena u procesu restitucije ne prodaju vlasnicima kompanije Galens, u suprotnom će, budući da su nadležni odustali od prava preče kupivine, aktivisti biti primorani da se samoorganizuju i pokušaju da otkupe šumu, saznaje Autonomija.

U pismima koja potpisuje predsednica Udruženja za odbranu šuma Fruške gore (OŠFG) Dragana Arsić, a u koja je Autonomija imala uvid, poziva se vladika Vasilije da aktiviste pimi na razgovor u vezi sa Gazdinskom jedinicom SP Manastir Rakovac.

„Želimo lično da vas upoznamo sa aktuelnim problemima čije nerešavanje će ostaviti dalekosežne posledice po naše prirodno dobro, našu prirodnu i kulturnu baštinu. Posebno naglašavamo dalekosežne negativne posledice po integralno upravljanje zaštićenim područjem prirode generalno, a naročito delovima Nacionalnog parka koji su vraćeni Eparhiji sremskoj  u postupku restitucije pre nekoliko godina“, ističe se u pismu sremskom episkopu.

U pismu se napominje da je ključna tema obraćanja odluka eparhije da šumu površine 19 hektara proda supružnicima Petrić, suvlasniima kompanije Galens.

Dalekosežne posledice

Arsić u pismu ističe da je za aktiviste i sve građane koji na njoj borave Fruška gora zaista „sveta“, zbog čega su izuzetno pogođeni odlukom eparhije da šumu na Kestenu koja joj je vraćena restitucijom proda, odnosno razmeni za njive u Bajši.

Foto: printscreen

„U neverici i razočarenju se pitamo kako to da je ova šuma izgubila na svojoj ‘svetosti i duhovnosti’ za Manastir Rakovac… Pitamo se sa dubokim razočarenjem kako je Eparhija sremska mogla da donese odluku o prodaji šume na Kestenu i time trajno naruši sveto jedinstvo kulturne i prirodne baštine ovog dela Nacionalnog parka“, stoji, između ostalog, u pismu OŠFG.

A u pismu patrijarhu srpskom Porfiriju aktivisti upozoravaju da će nerešavanje ovog problema posebno ostaviti dalekosežne negativne posledice po integralno upravljanje zaštićenim područjem prirode generalno, a naročito delovima Nacionalnog parka koji su vraćeni Eparhiji sremskoj u postupku restitucije pre nekoliko godina.

„Radi se o odluci Eparhije sremske da proda 19 hektara šume Odeljenje 1, Gazdinske jedinice SP Manastir Rakovac, tj. da razmeni ovu šumu za oko 45 hektara njiva u selu Bajša, a ukupna vrednost je 608.000 EUR. Razlog prodaje su izvesni investitorski dogovori sa supružnicima Sanjom i Nebojšom Petrić, koji su uzurpirali nekoliko državnih parcela sela Rakovac, ali i nekoliko parcela Nacionalnog parka Fruška gora. U brojne sporne, nepropisne i nezakonite radnje na brdu Kesten od strane fizičih lica Petrić, a naročito u manastirskoj šumi Kesten, uvučena je i Eparhija sremska, pretpostavljamo sticajem okolnosti koje su napravili neki nemoralni ljudi“, navodi se u pismu patrijarhu. 

Takođe, podseća se da je zbog brojnih nezakonitih aktivnosti podneto više inspekcijskih prijava i da su pokrenuti upravni sporovi protiv donosioca odluka i nadležnih institucija, kao i krivična prijavu protiv supružnika Petrić i još nekoliko lica za bespravno prisvajanje državnih parcela i uzurpaciju javnog interesa. 

Aktivisti ukazuju i na činjenicu da „po važećem Ustavu Srpske pravoslavne crkve, za imovinu koja se želi otuđiti, a prelazi  vrednost od 2.000.000 dinara, odluku o prodaji mora doneti Patrijaršijski upravni odbor“, te pozivaju patrijarha da preispita celo postupanje Upravnog odbora Eparhije sremske i poništi Odluku o prodaji.

Nadležni se odriču prava preče kupovine

Autonomija je imala uvid i u dokumentaciju koja pokazuje da su nadležni, kojima se Eparhija sremska obraćala sa ponudom za otkup pomenute šume (opština Beočin, Pokrajina, Republika, upravljač JPNP Fruška gora), listom odbili da iskoriste svoje pravo preče kupovine pomenute šume.

Pokrajinska vlada AP Vojvodine je ponudu za kupovinu po pravu preče kupovine odbila u skladu sa Zaključcima Pokrajinske vlade, 127 broj: 46-280/2016-21 od 1. jula 2020. godine. Njene korake pratio je i Nacionalni park Fruška gora.

Foto: printscreen

– Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ Sremska Kamenica nije zainteresovano za korišćenje prava preče kupovine parcele broj 2754/1 k.o. Rakovac, upisana u list nepokretnosti broj 2739 kod RGZ SKN Beočin, površine 19 hektara, 80 ara i 75 kvadratnih metara – navodi se u kratkom odgovoru Eparhiji sremskoj, koji je potpisao v.d. direktor Radoslav Krunić.

Inače, u Programu upravljanja Nacionalnim parkom Fruška gora, u delu koji se tiče otkupa zemljišta, konstatuje se da je u NP Fruška gora određen broj parcela u privatnom vlasništvu i da povremeno vlasnici tih parcela, s obzirom na pravo preče kupovine, Nacionalnom parku nude na prodaju zemljište.

Zbog lakšeg provođenja mera zaštite u interesu države je da ove parcele otkupi – navodi se u tom dokumentu, uz napomenu da su za to planirana sredstva od milion dinara.

Dalje se navodi da je za 2022. godinu planirana izrada elektronske baze podataka – internog katastra privatnih šuma u Nacionalnom parku Fruška gora – koja podrazumeva identifikaciju šumskog zemljišta u privatnoj svojini koje se nalazi u granicama parka, utvrđivanje površina i utvrđivanje vlasništva na parcelama, kao i formiranje tabela sa utvrđenim podacima i kartiranje istih.

Takođe, isti dokument predviđa i kontinuiran rad na utvrđivanju granica Nacionalnog parka, gde se ističe i da je, zbog vraćanja šuma SPC u procesu restitucije neophodan „nastavak saradnje sa Eparhijom sremskom, vezano za zamenu zemljišta (korisnika JPNPFG i vlasnika SPC) radi ukrupnjavanja poseda, a u cilju lakšeg gazdovanja šumom“, između ostalog sprovođenjem postupka „zamene procenom vrednosti parcela i pokretanjem postupka pred Upravom za šume i Vlade Republike Srbije“.

Šuma Eparhije sremske, foto: Odbranimo šume Fruške gore

Zbog svega navedenog, aktivisti pokreta Odbranimo šume Fruške gore ocenili su da to što nadležni odrgani „nisu zaintersovani“ za kupovinu „jasno govori da je kupoprodaja isplanirana postfestum, nakon utvrđenih brojnih nezakonitih radnji od strane Petrića“.

Arsić je za Autonomiju navela da, ako izostane odgovor iz SPC kao „poslednje instance“, budući da su nadležni državni organi odbacili mogućnost da kupe pomenutu šumu, postoji ideja da se pokrene kraudfaunding kampanja kako bi se sakupila sredstva u iznosu od pomenutih 600.000 evra kako bi građani otkupili šumu i zatim je poklonili Nacionalnom parku Fruška gora.

Dalibor Stupar (Autonomija, naslovna fotografija šuma Eparhije sremske: Odbranimo šume Fruške gore)