Skip to main content

DSVM: Mađarska koalcija jezičak na vagi

Info 04. апр 2008.
2 min čitanja

Demokratska stranka vojvođanskih Mađara smatra da je oslobađajuća presuda Haškog tribunala za Ramuša Haradinaja (ne ulazeći u političko ocenjivanje te odluke) doprinela povećanju izbornih šansi Demokratskske stranke Srbije Vojislava Koštunice i Srpske radikalne stranke, i da bi u tesnoj izbornoj utakmici lako moglo da se dogodi da Mađarska koalicija postane „jezičak na vagi“.
„Treba da se pripremimo za takav slučaj“ – navodi se u saopštenju izvršnogodbora DSVM, u kojem se konstatuje i da „postoje šanse da se izbegne opasnost da jedna ili druga strana pokuša da korumpira stranke ili poslanike Mađarske koalicije“. Prema oceni rukovodstva DSVM, naime, neophodno je da Mađarska koalicija zajedničku koncepciju o autonomiji dostavi „svakoj mađarskoj porodici“, a da, sa druge strane, u izbornoj kampanji taj dokument ponudi najvećim srpskim strankama.
„Treba im jasno predočiti da će Mađarska koalicija – nadamo se uz međunaronu pomoć – pobedniku pomoći samo ukoliko nedvosmisleno prihvata zahteve vojvođanskih Mađara za autonomijom, kao i evropski put“- stav je stranke Andraša Agoštona, uz koji se dodaje i konstataija da „u ovom trenutku nije jasno koje srpske stranke prihvataju stvarne demokratske procese“.
Izvršni odbor DSVM smatra da imamo šanse i onda ako Koštunica i SRS osvoje parlamentarnu većinu – navodi se još u sapštenju i navodi da se očekuje da će u tom slučaju međunarodna zajednica , ali i celina političke elite u Mađarskoj, sa punom pažnjom i stalnim političkim prisustvom pomoći borbu vojvođanskih Mađara za autonomiju.
„Na tu novu političku okolnost da bi oslobađanje Haradinaja moglo da doprinese pobedi nacionalističkog bloka u Srbiji, Mađarska koalicija treba da skrene pažnju i međunarodnoj zajednici i Budimpešti. U Budimpešti treba nastaviti predstavljanje zajedničke koncepcije autonomije i skrenuti pažnju da nije dovoljno da nadležni samo podrže napore Mađara iz Vojvodine za autonomijom, već i da bi bilo potrebno da se Mađarska prihvati zastupanja autonomije unutar EU“ – zaključio je izvršni odbor DSVM.