Skip to main content

Društvo sudija poziva Skupštinu i poslanike da ne omalovažavaju sudije

Građani 29. mar 2021.
< 1 min čitanja

Društvo sudija Srbije poziva Supštinu Srbije, njenog predsednika i svakog poslanika pojedinačno da se uzdrže od protivpravnog, opasnog i štetnog omalovažavanja pojedinih sudija, a time i sudstva uopšte, kao i podsticanja nepoverenja građana u sudstvo.

Društvo sudija Srbije reagovalo je na izjave poslanika na sednici parlamenta u četvrtak, kada su u negativnom kontekstu pominjali sudiju Apelacionog suda Miodraga Majića i advokata Rodoljuba Šabića.

Pozivamo sve nosioce javne vlasti da svoje znanje i energiju, umesto na međusobne optužbe i prozivanje pojedinaca, usmere na kvalitetno obavljanje poslova u okviru svojih nadležnosti, kako bi građani Srbije dobili dobre i jasne propise, koje nije potrebno popravljati ili prilagođavati konkretnoj pravnoj situaciji autentičnim tumačenjem u parlamentu. Država Srbija počiva na civilizacijskoj tekovini podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i za očuvanje institucija, kao temelja uređene države, potrebno da se pripadnici svake od te tri grane vlasti profesionalno odnose prema svojim obavezama i uzdrže od mešanja u nadležnosti druge dve grane vlasti, navodi se u saopštenju.

Sudovi i sudije su dužni da, posle zakonito sprovedenog postupka, donesu zakonitu i obrazloženu odluku, zasnovanu na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju, na koje je pravilno primenjeno materijalno pravo. Zakonodavna i izvršna vlast utvrđuju pravni okvir za funkcionisanje sudske grane vlasti, a rad sve tri grane vlasti kontroliše Ustavni sud, u okviru svojih ustavnih nadležnosti, podseća Društvo sudija.

Društvo sudija navodi da već više od deceniju upozorava da će, usled laičkog pristupa sudskoj praksi kao izvoru prava, a koji nije kompatibilan sa našim pravnim sistemom, biti stvorena situacija kakva je sada – da sudovi kroz sudsku praksu propisuju/donose zakone, da Narodna skupština sudi, a da mediji presuđuju, pri čemu se za nastali sistemski poremećaj, krivica pripisuje pojedincima.

(FoNet)