Skip to main content

Dodatna finansijska sredstava za medije nacionalnih manjina

Autonomija 29. сеп 2008.
< 1 min čitanja

Rebalansom pokrajinskog budžeta predviđeno je da štampani mediji u Vojvodini čiji su osnivači saveti nacionalnih zajednica dobiju subvenciju od dodatnih 12 miliona dinara, izjavila je danas potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine Ana Tomanova Makanova. Makanova, koja je i sekretar za informacije, istakla je na sastanku s direktorima i urednicima listova od pokrajinskog značaja i predstavnicima saveta nacionalnih zajednica da će Sekretarijat finansijski podržavati te listove i da će se truditi da za njih obezbedi dovoljno sredstava iz budžeta. Ona je podsetila da međunarodne konvencije, Ustav Srbije i Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina garantuju prava pripadnicima nacionalnih zajednica da se informišu na svom maternjem jeziku. „Očuvanje identiteta pripadnika nacionalnih zajednica kroz negovanje sopstvenog jezika, kulture i obrazovanja značajno se ostvaruje kroz ulogu informisanja, stoga je bitno da istovremeno iskoristimo ove prednosti za unapređivanje građanskog društva, građanske svesti i ujedno doprinesemo demokratizaciji našeg društva“, rekla je Makanova.

(Beta)