Skip to main content

Dević: Tužilaštvo zatražilo dokumentaciju ATP Vojvodine od Privrednog suda

Vojvodina 25. мар 2021.
2 min čitanja

Privredni sud u Novom Sadu dostavio je kompletan predmet stečaja Autotransportnog preduzeća (ATP) „Vojvodina“ Višem javnom tužilaštvu koje je to zahtevalo zbog krivičnih prijava bivšeg vlasnika i investitora Ilije Devića.

Dević je rekao za Betu da je pre godinu dana podneo krivičnu prijavu protiv sudija koje su nezakonito sudile, posebno u stečajnom postupku ATP „Vojvodina“.

„Dopis, kojim je tužilaštvo zatražilo dokumentaciju nosi datum 17. mart ove godine, upravo na dan otvaranja ponuda po oglasu o prodaji imovine ATP ‘Vojvodine’ koju je stečajni upravnik podelio u tri celine“, rekao je Dević.

Dodao je da je „predmet“ putovao u tužilaštvo četiri dana, iako ih razdvaja samo jedan sprat u zgradi, pa postoji sumnja da je dokumentacija „selektovana“.

Dević je ATP „Vojvodinu“ kupio 2004. godine i u nju investirao oko 30 miliona evra, izgradio servisni centar za autobuse, a sa Gradom Novim Sadom dogovorio izgradnju nove autobuske stanice na toj lokaciji na koju je trebalo da se izmesti postojeća autobuska stanica u Novom Sadu.

Grad Novi Sad, u vreme kada je gradonačelnica bila Maja Gojković, nije ispunio ugovorenu obavezu, a preduzeće je otišlo u stečaj i nedavno je oglašena prodaja imovine.

Dević je rekao da je na odluku o prodaji uložio žalbu, a da je to učinila i Komercijalna banka kao i Državno pravobranilaštvo kao pravni zastupnik Poreske uprave koja je jedan od poverilaca.

Dan pred otvaranje ponuda Privredni sud je, kako je rekao, odbacio žalbe, ali se Državno pravobranilaštvo dva dana kasnije žalilo Apelacionom privrednom sudu, jer stečajni sudija i stečajni upravnik nisu ispunili obavezu da taj organ obaveštavaju o svim bitnim odlukama tokom stečaja.

„Nakon stečaja i raskinute privatizacije, meni je kao investitoru priznat udeo od 38,8 odsto na ime realizovanih ulaganja i godinama podnosim krivične prijave zbog načina na koji se vodi ovaj stečaj jer je imovina na početku postupka procenjena na više od 100 miliona evra, a nakon 12 godina spala na 5,3 miliona evra, koliko se sada za nju traži“, rekao je Dević.

Dodao je da on i kada su drugi delovi preduzeća prodavani, iako u sudskom procesu ima ulogu umešača, nije uspevao da dobije informacije kako je novac raspodeljen poveriocima.

Dević je rekao da iz cene po kojoj se sada nudi prodaja imovine ne može da se namiri ni potraživanje glavnog poverioca, Kredi agrikol banke, a da ostali poverioci uključujući i razlučne drugog i trećeg reda, Komercijalnu banku i Poresku upravu, ne mogu da računaju na bilo kakvu nadoknadu.

(Beta)