Skip to main content

Deloit: Žene i dalje teže napreduju u poslovnom svetu nego muškarci

Marginalci 27. okt 2021.
2 min čitanja

Žene u Srbiji moraju da ulažu više napora da bi došle na rukovodeće pozicije, često su manje plaćene i neretko na razgovorima za posao izloženije pitanjima o privatnom životu i planiranju porodice, pokazalo je istraživanje konsultantsko-revizorske kompanije Deloit (Deloitte).

Istraživanje “Žene u poslovnom svetu” pokazuje stavove, uverenja i razmišljanja žena koje upravljaju kompanijama ili sektorima u velikim, malim i srednjim preduzećima, a cilj je bio da se dođe do zaključaka zbog čega su žene u poslovnom svetu u neravnopravnijem položaju, te kako je takvu situaciju moguće promeniti u korist veće jednakosti na dobrobit čitave zajednice.

Na pitanje ko bolje balansira sa privatnim i poslovnim životom 24 odsto ispitanica misli da muškarci postižu bolje rezultate, dok 44 odsto njih misli da su to žene, navedeno je u saopštenju.

Učesnice istraživanja smatraju da osobine kao što su: profesionalnost, sposobnost rukovođenja, sposobnost prezentacije i ravnopravnog učestvovanja na sastancima upravnog odbora, delotvorne pregovaračke sposobnosti, inovativne ideje u većini slučajeva karakterišu i žene i muškarce.

Više od polovine žena (51 odsto) smatra da bi programi koji balansiraju privatni i poslovni život uticali na to da se više žena nađe na rukovodećim pozicijama, a tome bi doprineo i mentorski rad iskusnih članova odbora sa talentima (46,9 odsto), ali i fleksibilni radni uslovi (42,9 odsto).

Tri faktora za razvoj lične karijere koje su žene istakle su kontinuirano ulaganje u ličnu edukaciju, ličnu upornost i podršku porodice. Dve trećine ne smatra da su izvori finansiranja ograničeniji za žene nego za muškarce.

Iz Deloita su poručili da je ohrabrujuće to što bi 98 odsto ispitanica podržalo druge ženske članove porodice da preuzmu rukovodeću ulogu u kompaniji u kojoj rade, ujedno smatraju da bi žene trebalo da budu zastupljenije na rukovodećim mestima, ali i da postoji značajna razlika u rukovođenju firmom između muškaraca i žena.

“Ovo istraživanje pruža zadivljujuću sliku o našim poslovnim ženama jer potvrđuje da se i u poslovno negostoljubivim okolnostima može uspeti drugačijim pristupom, upornošću i kontinuiranim ulaganjem u sebe”, navela je direktorka u Sektoru za finansijskih konsalting i liderka SheXO inicijative u Srbiji Aleksandra Petrović.

(Beta, Foto: Pixabay)