Skip to main content

Crna Gora: Porodica premijera iznad zakona?

Jugoslavija 17. sep 2017.
3 min čitanja

Nakon što je brat premijera Duška Markovi?a uputio prijetnje novinaru lista Dan, i otvorenog verbalnog rata do ivice incidenata izme?u vladaju?eg DPS-a i opozicionih Demokrata, ne stišava se bura na politi?koj i medijskoj sceni Crne Gore. Ulje na vatru, ?ini se, dodatno je dolio sam premijer Markovi?, oštrim saopštenjem kojim je ušao u okršaj sa opozicijom i dijelom medija.

Psovke i prijetnja koju je Velizar Markovi?, ro?eni brat crnogorskog premijera Duška Markovi?a, nedavno uputio novinaru lista Dan Vladanu Otaševi?u, bili su uvod u pravu lavinu negodovanja i optužbi na politi?koj i medijskoj sceni Crne Gore.

Otaševi? je pokušao da od Velizara dobije broj telefona njegovog brata od strica Radoja, koji je prethodno ispred svoga doma u Mojkovcu imao incident sa politi?kim aktivistima opozicionih Demokrata, koji agituju u susret lokalnim izborima u tom gradu.

Na prijetnje Markovi?a žestoko su reagovali u Danu, ?iji je glavni urednik Duško Jovanovi? ubijen ispred redakcije tog lista u maju 2004. godine. Rije?i osude i protesta ?ule su se i od strane Društva profesionalnih novinara Crne Gore ali i od opozicionih partija, koje to tuma?e kao nastavak zastrašivanja kriti?ara režima. Oglasio se i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir, pozivaju?i na brzu istragu slu?aja. Tužilaštvo u Bijelom Polju tim povodom formiralo je predmet, dok se sam Velizar Markovi?, kako je saopštila redakcija DAN-a, naknadno izvinio njihovom novinaru.

I kada se ?inilo da se strasti stišavaju, buru je ponovo podigao, niko drugi, nego premijer Markovi?. U saopštenju za javnost upro je prstom u Demokrate i list Dan, zbog, kako je konstatovao, politi?kih i medijskih pritisaka na njegovu familiju.

„Radite svoj posao kako god želite, pišite, izmišljajte, konstruišite, vrije?ajte predsjednika Vlade, ali ostavite na miru moju porodicu! Ne dolazite na naša vrata! Ne provocirajte, ne idite tamo g?e ne žele da vas vide i ne nasr?ite na porodi?ni mir! Mojim Mojkov?anima želim da kažem da u naredna dva mjeseca, do lokalnih izbora, budu spremni na svakojake provokacije od strane Demokrata.“

Uslijedila ja nova žu?na reakcija uredništva Dana ali i Be?i?evih Demokrata, za koje je Markovi?evo saopštenje klasi?na zamjena teza. Navode kako je na taj na?in premijer, koji je dugo pokrivao funkciju prvog ?ovjeka tajne policije, umjesto da osudi napad na novinara, samo pozvao na nastavak obra?una sa medijskim poslenicima i politi?kim neistomišljenicima u Crnoj Gori.

Da je Markovi?evo saopštenje u najmjanju ruku neprimjereno, smatra i nevladin aktivista i politi?ki analiti?ar Boris Raoni?.

“Premijer Markovi? je tu napravio veliku grešku. On je iskusan politi?ar i zna šta zna?e te rije?i koje je saopštio. On, naravno, ovo nije uradio pod uticajem emocija, jer je dovoljno iskusan da se na taj na?in ne može pravdati ovakav izlet. Premijer mora biti osoba koja ?e zastupati sve gra?ane, koja ?e spustiti tenzije. Koja ?e sebe, i sve svoje ?lanove porodice i prijatelje, smatrati kao jednake svim ostalim gra?anima u Crnoj Gori.“

Za profesoricu književnosti Boženu Jeluši?, iz Gra?anskog pokreta URA, slu?aj Markovi? ilustruje potpunu kompromitaciju javne debate u Crnoj Gori.

“O?igledno je da opozicija u jednom dobrom dijelu uspijeva da na vidjelo izvu?e i bahatost i nepristojnost reakcije, i gubitak kontrole. A on se doga?a sa pozicije sa koje to ne bi smjelo da se javi. Zbog toga to premijer sebi nije smio da dopusti, da on štiti samo svoju porodicu. Mnoge porodice u Crnoj Gori su ugrožene i mnogi ljudi su iskusili gorki kola? pozicije na javnoj sceni.“

Da se sve dešava u atmosferi poja?ane politi?ke zategnutosti uo?i jesenjih izbora u nekoliko crnogorskih opština, me?u kojima je i Mojkovac, rodni grad premijera Markovi?a, pokazuje video snimak Demokrata objavljen na društvenim mrežama, koje su ispred njihovog sjedišta u tom gradu, iz automobila navodno vrije?ali i prijetili aktivisti Markovi?eve partije.

Upravo u ?injenici da se bliže lokalni izbori, koji mogu biti od zna?aju za politi?ku scenu na državnom nivou, Boris Raoni? nalazi objašnjenje za scenario dizanja tenzija: “Ovoga puta baš u Mojkovcu. I idelan na?in za homogenizaciju bira?kog tijela su upravo ovakve pojave, koje ?e, naravno, odgovarati i jednoj i drugoj strani. Na taj na?in se dodatno motivišu njihovi glasa?i, kroz tenzije a ne kroz kvalitetne programe i ljude koji treba da iznesu te programe.“

Božena Jeluši? zaklju?uje: “Sada je u igri sve. I sva su izgleda sredstva dopuštena. Politi?ka arena se posmatra kao jedan ring, u kome su svi udarci, pa i oni ispod pojasa, dozvoljeni. Mislim da bi svi trebalo da se osvrnemo na ovaj problem koji se javlja zbog narastaju?e viralnosti i zbog promijenjenog izgleda javne debate i komunikacije me?u ljudima, da se dodatno stvari ne bi ?inili složenijim.“

(Dimitrije