Skip to main content

Centar za demokratiju: Petina žena doživela neki oblik nasilja od partnera

Građani 08. mar 2023.
< 1 min čitanja

U Srbiji i dalje preovlađuju patrijarhalni stereotipi u vezi sa ulogama, odgovornostima i očekivanim ponašanjima žena i muškaraca

Fondacija Centar za demokratiju danas je povodom Međunarodnog dana žena upozorila na nasilje, diskriminaciju i neravnopravnost žena u Srbiji i podržala zahteve organizacija civilnog društva za uspostavljanje mehanizma za borbu protiv femicida i hitnu reakciju nadležnih institucija u sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama.

U saopštenju Fondacija je ukazala da su žene u Srbiji izložene drastičnom rodno zasnovanom nasilju o čemu svedoče zastrašujući podaci o devet ubijenih žena od početka 2023. godine i 27 žena koje su tokom 2022. godine ubijene u femicidu.

Žene se suočavaju sa različitim oblicima partnerskog i nepartnerskog nasilja i prema relevantnim podacima, čak 21,6 odsto žena doživelo je neki oblik psihičkog, fizičkog, uključujući i pretnje ili seksualnog nasilja od partnera, navela je Fondacija.

Ta organizacija je podsetila da je ekonomsko osnaživanje žena neophodan osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje važnih ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija, koje treba posmatrati u sinergiji sa procesom evropskih integracija.

Fondacija je istakla da u Srbiji i dalje preovlađuju patrijarhalni stereotipi u vezi sa ulogama, odgovornostima i očekivanim ponašanjima žena i muškaraca u društvu i porodici, što zahteva povećanje napora svih aktera na podizanju svesti o rodnim stereotipima.

„Potrebno je uvođenje rodne perspektive u sve javne politike i na svim nivoima vlasti, kao i veće učešće građana i civilnog društva u dijalogu o javnim politikama značajnim za borbu protiv diskriminacije, socijalno uključivanje ranjivih grupa i rodnu ravnopravnost“, ocenila je Fondacija.

(FoNet, foto: Marija Erdelji)