Skip to main content

Brak je svetinja, a abortus je greh

Građani 23. okt 2011.
2 min čitanja

Većina srednjoškolaca u Srbiji veruje da su porodica i brak svetinja. Polovina njih smatra da je abortus greh.
Nešto više od 60 odsto učenika ne podržava brak između osoba istog pola, rezultati su istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Istraživanje je sprovedeno od aprila do juna ove godine, među učenicima srednjih škola u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu, Nišu i Novom Pazaru.
Stavovi srednjoškolaca prema porodici, braku i nasilju svedoče da je među njima 33,9 odsto ekstremno tradicionalnih, ali da su devojke skoro pet puta manje tradicionalne od muškaraca.
Stav tipičan za ispitivanje tradicionalizma – „Porodica i brak su svetinja“ podržalo je 77 odsto srednjoškolaca, a visok nivo tradicionalizma pokazuje i to što 30 odsto učenika podržava stav „Žena je ispunjena jedino kad postane majka“, ali se, ipak, 80 odsto ispitanih slaže da muškarac treba da se uključi u roditeljstvo.
Abortus je osudila polovina upitanih učenika, a neki smatraju da je samo muškarac taj koji može da odlučuje o abortusu.
Da „žene povremeno zaslužuju batine“ ocenilo je 10 odsto ispitanika, ali ipak 60 odsto njih svesno je da je nasilje u prodici veliki problem i bilo je spremno da takav slučaj prijavi.
Srednjoškolci mahom tvrde da ne razumeju osobe koje pripadaju LGBT populaciji, pa tako 41 odsto misli da su to bolesne osobe, a oko 62 odsto se ne slaže da osobama istog pola treba dozvoliti da stupe u bračnu zajednicu i usvajaju decu.
Što se tiče stavova prema pripadnicima romske populacije, 40 odsto đaka smatra da Romi neće da uče, a nešto veći procenat podržao je tvrdnju da „Romi rađaju puno dece da bi ih zloupotrebljavali za prosjačenje“.
Srednjoškolci su bili u prilici i da odrede i stavove na skali nacionalnih prijatelja i neprijatelja, pa su među neprijatelje svrstali najpre Albance, Hrvate i Rome, pa zatim Amerikance, dok na skali prijateljstva ubedljivo vode Rusi i Grci, a slede ih Bošnjaci.
Na kraju, polovina ispitanika izjavila je da je, na neki način, bila suočena sa nasiljem u školi, dok je 37 odsto njih tvrdilo sa su i sami bili žrtve nasilja.

(agencije, Autonomija)