Skip to main content

BIRODI pozvao EU posrednike da podrže izmene Zakona o izboru narodnih poslanika

Info 26. дец 2021.
< 1 min čitanja

Biro za društvena istraživanja pozvao je EU posrednike u dijalogu o izbornim uslovima u Srbiji da podrže izmene dva člana Nacrta Zakona o izboru narodnih poslanika koje je predložio civilni sektor, kojima se predviđa da članove skupštinskog Nadzornog odbora biraju univerziteti, relevantna strukovna udruženja i nevladine organizacije koje nadziru izborni proces.

BIRODI je ukazao da bi time izborni proces nadgledalo skupštinsko telo sastavljeno od stručnih i nezavisnih članova, umesto „komesarskog tela sastavljenog od članova koji su imenovale stranke-učesnice u izbornom procesu i članova Saveta REM-a, kojeg treba da nadzire Privremeno telo“, čime se stvara etički sukob interesa, ako ne i zakonski.

Prema oceni BIRODI-ja usvajanjem dva člana zakona koja se odnose na način izbora članova skupštinskog Nadzornog odbora, regulatorni okvir za izbore dobio bi na integritetu i bio vraćen u zakonski okvir, tj. pod okrilje Skupštine Srbije i njene nadzorne funkcije.

U svom predlogu, BIRODI zahteva da Nadzorni odbor ima nadležost praćenja primene Zakona o zaštiti uzbunjivača tokom izbornog procesa kako bi se sprečili pritisci na birače, a takoje predlaže i da Nadzorni odbor usvoji Izborni kodeks, kojim bi bila popisana dozvoljena i nezadovoljena ponašanja učesnika u izbornom procesu, kako bi se zaštitio integritet izbornog procesa.

„Pozivamo EU posrednike da jasnim i glasnim zagovaranjem naznačenih promena spasu integritet svog angažovanja, jer su rešenjem kojim su uveli u pravni poredak Privremeno telo za praćenje medija tokom izbora doveli u pitanje ne samo pravnu sigurnost u Srbiji, već su doveli u pitanje svoj stručni integritet i integritet Evropskog parlamenta, a time i sliku o posvećenosti EU u demokratizaciji Srbije“, navodi se u saopštenju.

(Beta, KArikatura: STUPS)