Skip to main content

(Bilježnica Robija K.) VIKTOR IVANČIĆ : Spas planete

Stav 06. јун 2022.
5 min čitanja

"Il ti možda misliš da je meni planeta draža od Jugoslavije?"

Moj dida je dreknijo: „Meni su sve škovace iste!“ Barba Tripun je rekao: „Ali ne mogu bit iste, jebaga svetac!“ Dida je zamavao sa zračnom puškom i viknijo je: „Ne želin pravit razliku među svojin škovacama! Aj miči mi te kante iz vrtla! Neš mi oko kuće pravit Karepovac!“ Barba Tripun je okrenijo se prema barba Grgi iz pandurije i pitao je: „Grgo, oš ti nešto poduzet?“ Barba Grgo je pisao u notes i rekao je: „A evo, pravin zapisnik!“ Barba Tripun je viknijo: „Pa ludaš mi priti sa oružjen, čoviče božji!“ Barba Grgo je rekao: „A viš i sam da mu je to zračna! Neš ti oružja!“ Barba Tripun je zakreštao: „A ako me zdimi u oko?“ Barba Grgo je spustijo notes i rekao je mom didi: „Aj skloni tu zračnu, bogti da zdravlja! Tripun nam je jutros malo nervozan!“

Onaj barba Tripun iz komunalnog je po treći put sa kamijonom donijo kante za škovace u vrtal od didine kuće na Šolti. Samo sad je on došao sa onim barba Grgom iz pandurije. To zato jer pošto ga je prije moj dida dva puta otira sa zračnom. Barba Tripun je didi rekao: „Moraju svi razdvajat škovace i tačka! To je sad općinski propis!“ Dida je rekao: „Jebe se meni za općinski propis!“ Barba Tripun je viknijo: „Nema pogovora! U plavu ti kantu ide papir, novine i to, u zelenu staklo, boce i to, a u žutu konzerve i plastika!“ Dida je pitao: „A u kafenu?“ Barba Tripun je rekao: „U kafenu ide sve ostalo!“ Dida je rekao: „E, meniš ostavit samo kafenu! Meni su sve škovace sve ostalo!“

Barba Tripun je rekao: „Nema šanse! Ne može se više ka dosad sve itat u jedno! Nego je sad po zakonu obavezno razdvajat!“ Dida je pitao: „A zašto je obavezno?“ Barba Tripun je rekao: „Kako zašto? Pa zbog zaštite prirode! Zbog spasa planete!“ Dida je pitao: „Zašto bi se spasila planeta ako bacin plastiku u žutu umisto u kafenu kantu?“ Barba Tripun je rekao: „Zato jerbo će se onda iz žute moć reciklimirat, cukunu! Bereš? Ta će se plastika, pošto nije izmišana sa drugin škovacama, moć opet preradit!“ Dida je pitao: „I kad se preradi, šta će se od nje napravit?“ Barba Tripun je rekao: „Kako šta? Pa opet neki plastični proizvodi!“ Dida je rekao: „Znači, planeta će se spasit tako šta će se od plastike pravit plastika?“ Barba Grgo je pisao u notes i rekao je: „E ovo mi je jako za zapisnik!“

Barba Tripun se zaškarpunijo: „Ali tako se neće bacit ono šta je već prije napravljeno! Kužiš? Čuvaće se priroda, jer pošto se plastika ne može razgradit i zagađiva prirodu!“ Dida je rekao: „Pa ako su skužili da plastika truje prirodu, šta je koju pizdu materinu ne prestanu proizvodit?“ Barba Tripun je rekao: „Ha, pa ne možemo se sad baš totalno odreć plastike…“ Dida je rekao: „Zašto ne možemo? Ja bi moga! Nisan ja kriv šta mi svaki kurac pakuju u plastiku! Više ne mogu ni kruv kupit bez da mi ga zamotaju u celofan!“ Barba Tripun je rekao: „Okej, to je sad druga priča…“ Dida je rekao: „Malo morgen je to druga priča, miki! Evo, ti bi mi sad usrid vrtla nasra četri plastične kante za škovace, a ja na ton mistu mogu zasadit dvi masline! I sad ti spašavaš planetu, a ja je zagađivan, je li?“ Murac Grgo je pisao u notes i rekao je: „Ovo mi je isto jako! Biće zapisnik prva liga!

Moj dida je nagnijo se prema barba Tripunu i rekao je: „I da te još nešto pitan, miki! Kad se ta plastika reciklimira i preradi, ko će od toga dignit kesu, a?“ Barba Tripun je slegnijo sa ramenima: „Pa šta ja znan…“ Dida je rekao: „Ubraće profit ona kapitalistička govna! Crna buržuazija! Pa šta lipo ne idu na smetljište sami razvrstat svoju plastiku, nego bi in ja to triba činit! I to bez da mi plate!“ Barba Tripun je rekao: „Znan, čoviče, al moraš gledat malo širu sliku…“ Dida je rekao: „Meni je moj vrtal najšira slika! Nije in dosta šta nan prodaju plastiku koju ne želimo kupit, nego bi in još mi tribali sortirat sirovinu! Jerbo su nan uvalili spiku da mi, ka ono, spašavamo planetu, a oni će posli brojat keš! E neš mene tako zajebat!“

Barba Tripun je raširijo ruke: „Slušaj, ja samo provodin općinsku odluku da…“ Samo dida je njega prikinijo: „Ti si, Tripune, sluga kapitala! Guba nad gubama! Ideš okolo i siliš svit da bude besplatna radna snaga izrabljivačkoj bandi!“ Barba Tripun se nadurijo: „Ja nisan sluga kapitala!“ Dida je opet dignijo zračnu: „Nisi kurac! Aj miči te kante odavde, jerboš te iz ovih stopa napucat!“ Barba Tripun je viknijo: „Grgo, oš ti nešto poduzet?!“ Murac Grgo je rekao: „Pa evo, sastavljan zapisnik!“ Barba Tripun je dreknijo: „Koji zapisnik, jebate, viš da mi imbećile priti sa oružjen!“ Barba Grgo je rekao: „Ma to mu je zračna, čoviče, to je smijurija od oružja!“ Barba Tripun je zakreštao: „A ako me zdimi u oko?“ Barba Grgo je rekao: „Dobro sad… Pa ne moraš ga gledat dok puca!“

Onda je moj dida opet spustijo zračnu. On je rekao: „Aj da mi završimo ovi diskusijum ka normalni svit! Znači, ka šta ne dilin ljude po boji kože, tako ne dilin škovace po boji kante! Gotova priča! Nosi te kante ća odavde!“ Barba Tripun je rekao: „Srceliti isukrstovo, šta si bandoglav…“ Dida je rekao: „Meni je to isto ka kad iden na izbore i na onon listiću iz cuga prikrižin sve kandidate! Jerbo su svi ista đubrad! Šta bi sad triba, jedne prikrižit sa plavon, a druge sa crvenon kemijskom?“ Barba Tripun je rekao: „Pa nemoš tako, jebaga patak! Mišaš kruške i jabuke!“ Dida je rekao: „A zašto ih ne bi miša? Jel bi ti možda tija da i jabuke itan u jednu, a kruške u drugu kantu?“ Murac Grgo je pisao u notes i rekao je: „Uuu, ovo mi je isto forte, zapisnik će bit ludilo!“

Barba Tripun je didi rekao: „Ma ti si jedan sebični stari kenjac! Kuri te bolac šta će ti sutra bit sa unucima! I sa cilon planetom!“ Dida je rekao: „Lako ću ja za planetu, miki! Preživija san ja i propast Juge, pa ću preživit i propast planete! Il ti možda misliš da je meni planeta draža od Jugoslavije?“ Barba Tripunu je uletila zbunjoza: „Kakve sad veze ima Jugoslavija?“ Dida je rekao: „Ima svake veze! Takvi ka ti su joj i došli glave!“ Barba Tripun je zinijo: „Ka ja?! Pa šta ja iman sa tim?!“ Dida je zamavao sa kažimprstom i rekao je: „Nije van bila dosta jedna kanta, di se lipo vidilo da smo svi iste škovace! I onda je krenilo – ja bi u plavu, ja bi u žutu, ja bi u zelenu, ja bi u rozu… I eto, sad imaš kanti ka u priči! Trč, trč, pa kanta u drugoj boji! A kad se približiš, svaka smrdi isto!“ Barba Tripun i barba Grgo su širom raskobečili oči. Dida je zaškripao sa dentjerom i rekao je: „Pičkalivan materina!“

Barba Tripun i barba Grgo su piljili u dida sa zinutim ustima. Onda je barba Tripun murca pitao: „Jesi to stavija u zapisnik?“ Barba Grgo je rekao: „Još nisan! Ovo sa Jugoslavijon me totalno sjebalo!“ Barba Tripun je pitao: „Pa štaš poduzet?“ Barba Grgo je njemu rekao: „Moraću te uhapsit!“

Robi K. (IIIa)

(Peščanik), foto: Gradska TV Podgorica)