Skip to main content

Bilježnica Robija K.: U ime obitelji

Jugoslavija 16. okt 2017.
4 min čitanja

Mama i tata su u kužini pili kavicu i ?itali su novine. Ja sam drinkao kakao sa udrobljenim baškotom. Onda je mama zavrtila sa glavom i rekla je: „A stvarno, jebate, pa nemoš virovat šta ovi ludaš Batarelo sere!“ Tata je spustijo novine i pitao je: „Ko je Batarelo?“ Mama je rekla: „Oni bogomoljac iz Vigilarea!“ Ja sam pitao: „Šta je to Vigilare?“ Mama je rekla: „Vigilare je udruga katoli?kih fanatika! Sli?ni su ka oni bolesnici iz U ime obitelji! I jedni i drugi o?e žene pretvorit u sluškinje i strojeve za ra?anje!“ Tata je pitao: „I šta sere ti Batarelo?“ Mama je rekla: „Kaže da je dokazano da silovane žene ?ine manje poba?aja nego žene koje nisu silovane! Moš li to virovat?“ Tata je rekao: „U, jebate…“ Mama je prosik?ala: „Šta to zna?i, za gospu blaženu?! Jel to zna?i da žene triba šta više silovat kako bi bilo šta manje ambortusa?!“ Tata je vrtijo sa ?ivericom i rekao je: „Bogami ga je pretjera…“ Samo onda sam ja uletijo: „Sestra Melita kaže da Batarelo je prva liga!“ Mama je zinila: „Molin?!“ Tata je nagnijo se prema meni i pitao je: „A di to ona kaže?“ Ja sam rekao: „Na satu vjeronauka!“

Mama i tata su piljili u mene sa razroga?enim o?ima. Ja sam žnjopao kakao sa baškotom i šutijo sam. Onda je mama mene pitala: „?ekaj malo, jel ti to oš re? da van sestra Melita na satu vjeronauka fali onog manijaka Batarela?“ Ja sam rekao: „O?u!“ Tata je pitao: „Kako to da van ga je uop?e spominjala?“ Ja sam rekao: „Pa kad je govorila o poba?aju!“ Mama je skriknila: „O poba?aju?! Šta vi imate pri?at o poba?aju?! Zašto bi dica od devet godina uop?e morala znat šta je to poba?aj?!“ Ja sam rekao: „Poba?aj je ubojstvo!“ Mama je tiltala sa o?ima i zaledila se. Tata je mene pitao: „Zašto, jebate?“ Ja sam rekao: „Zato šta život po?inje ze?e?em!“ Mama je fljasnila se po ?elu i rekla je: „A u pi?ku materinu!“ Tata je utiho promrmorijo: „Onda ti je, sinak, mater višestruki ubojica!“ Onda je mama unila se meni u facu i podviknila je: „A zašto bi život po?inja za?e?em, moli?u lipo?“ Ja sam slegnijo sa ramenima i rekao sam: „Zato šta to kaže sestra Melita na vjeronauku!“

Mama i tata su gledali u mene sa zinutim ustima. Ja sam završijo sa žnjopom i gurnijo sam ?ikaru sa kakaom od sebe. Onda je mama meni rekla: „A jadni?e moj mali! Pa nisan imala blage da van u školi tako krvolo?ki peru mozak!“ Tata je njoj rekao: „Katoli?ki agitprop je teški horor! Marksizam je bija kamilica prema vjeronauku!“ Mama je mene pitala: „Šta vas još u?e na vjeronauku? Jel vas u?e da muškarac je glava obitelji i da žena se mora pokorit volji muža?“ Ja sam rekao: „U?e!“ Tata je pitao: „Jel van govore da homoseksualci su psihi?ki bolesnici koje triba silom zatvorit u ludare i li?it, ako triba i do smrti?“ Ja sam rekao: „Govore!“ Mama je pitala: „Jel van tuma?e da bi ženama koje do svoje tridesete nisu rodile ni jedno dite bolje bilo da se nisu ni rodile?“ Ja sam rekao: „Tuma?e!“ Tata je pitao: „Jel vas u?e da je seks prije braka najteži grij i da ?e se svako ko iti pomisli na drkanje frigat u paklu?“ Ja sam rekao: „U?e!“ Mama je pitala: „Jel van govore da ako žena ne posluša muža, pa joj ovaj zavida trisku ili je punta nogon u prsi, onda to nije nasilje, nego je doprinos stabilnosti obitelji?“ Ja sam rekao: „Govore!“ Onda je mama skriknila: „Majko isukrstova, pa šta van ti monstrumi rade u školi?! Masovno štancaju male batareli?e i imbecil?i?e! Ima li, sine, išta dobro šta si ?uja na tom vjeronauku?“ Ja sam rekao: „Ima! Da nije obavezan!“ Tata se zagrcnijo: „Molin?“ Ja sam rekao: „?uja san da vjeronauk nije obavezan! Ako se roditelji slože, moga bi se ispisat!“

Tu je u kužini uletila mrkla tišin?uga. Mama i tata su gledali se i skupljali su usta. Onda sam ja pitao: „Ali niste znali da vjeronauk nije obavezan?“ Tata je po?eškao se iza uva i rekao je: „Ma znali smo, nije da nismo znali…“ Onda je mama uletila: „Ali bi ti, sinak, neiša na vjeronauk?“ Ja sam rekao: „Naravski da bi neiša! Meni je vjeronauk turbo koma i pilana!“ Mama je pogledala u plafon i rekla je: „Pa okej, ako ti je baš koma, onda bi možda moga i nei?…“ Tata je gledao u luster i rekao je: „Samo je pitanje šta ?e ti onda bit sa roditeljima…“ Mama je rekla: „O?e li za menom sutra rulja vikat: A vidi one komunjare i crvene kurbetine! Nije njanke sina upisala na vjeronauk…“ Tata je rekao: „Ili ?e meni na ulici dobacivat: Alo, Jugoslaven?ino! Sram te bilo, gubo velikosrpska, jedini si ti ispisa dite sa vjeronauka…“ Mama je rekla: „Mogu se pozdravit šta ?e mi Jozo u mesnici ostavljat friške bržole! Re?e mi: Žalin slu?aj, nema bržoli za crvene kmere…“ Tata je rekao: „Mene bi lako mogli šupirat sa posla! Re?e mi: Žaj nam je, al kad tebi sinu ne triba vjeronauk, ne triba ni nama ?etni?ka radna snaga…“ Mama je uzdahnila i rekla je: „Eh, za?as u Hrvackoj od nevidljivog gra?anina postaneš vidljivi neprijatelj…“ Tata je rekao: „Bili bi obilježeni ka Židovi u nacisti?koj Njema?koj…“ Mama je rekla: „Kad bolje promisliš, nikakva je razlika izme?u katoli?kog i kukastog križa! Samo izgledaju malo druk?ije, a zna?e isto…“ Tata je rekao: „Nema ništa gore od crkvenog agitpropa! Najeba si ako mu se izložiš, a ako mu se ne izložiš onda si najeba skupa sa roditeljima…“ Ja sam šutijo i piljio sam u mamu i tatu. Mama i tata su isto za?epili labrnje i gledali su u mene. Onda je moj tata nagnijo se prema meni i rekao je: „Skužija si, zna?i, zašto bi možda ipak moga ostat na vjeronauku?“ Ja sam pitao: „Zašto?“ Mama je raširila ruke i rekla je: „U ime obitelji!“

Onda sam ja dreknijo: „A šta sa tim šta ?e mi oprat mozak?! To vas sad nije briga, je li?! Šta ?e me u školi pretvorit u malog batareli?a i imbecil?i?a?!“ Tata je rekao: „Ali ne?e, sinak! Pa za to služi obitelj!“ Mama je rekla: „Tako je! Šta god ti budu srali na vjeronauku, mi ?emo te doma u?it obratno!“ Tata je rekao: „Ovkors! Ti u školi zaglumi da se slažeš šta god oni drobe, a kod ku?e ?e te mama i tata potajno trovat na suprotnu bandu!“ Mama je rekla: „Obitelj nije samo osnovna, nego i ilegalna ?elija društva!“ Tata je rekao: „Sjeba?emo ih pozadinskim radom!“ Onda je mama rekla: „Evo, zar nismo ve? danas nau?ili nešto korisno! Na vjeronauku su ti govorili da žena nema pravo raspolagat sa svojin tilom i da je muž ima pravo ošajdarit kad ga ne sluša! A šta si od mame i tate nau?ija o ravnopravnosti spolova?“ Ja sam malo se zamislijo i rekao sam: „Pa nau?ija san da su žene i muškarci totalno ravnopravni…“ Tata je pljesnijo sa rukama: „Tako je, sinak!“ Mama je cijuknila: „Bravo, sunce mamino!“ Ja sam dodao: „…jer pošto svi moraju bit iste pizde!“

Robi K. (IIIa)

(Viktor