Skip to main content

Bilježnica Robija K.: Sestra Mjuriel

Jugoslavija 25. sep 2017.
5 min čitanja

Moj dida je ležao u šok sobi u bolnici. Dida je držao ?vrsto zatvorene o?i. Onda je dida vidijo onu medicinsku sestru sa fr?kavom crvenom kosom. Dida je nju zvao sestra Mjuriel. Sestra Mjuriel je došla didi popravit postelju i raskuštrat mu kušin. Ona je pitala: „Onda? Kako smo danas?“ Dida je rekao: „A ono, može stat!“ Sestra Mjuriel je rekla: „Preživili ste teški infrakt, moj šjor! Sad se morate strogo pazit! Gotovo je sa zajebancijom!“ Dida je rekao: „A pazi?u se, šta mogu…“ Sestra Mjuriel je zategnila didi lancun priko droba i rekla je: „Najvažnije od svega je da se ne smite zbog ni?eg uzbu?ivat! Kapito? Morate bit maksimalno smireni!“ Dida je rekao: „Pa smiren san, ono, skroz san kul…“ Sestra Mjuriel je dignila ombrvu i podviknila je: „Ali nonstop van je dignut kurac!“ Dida je tiltao sa o?ima i porumenkijo je po obrazima. Onda je on pogledao nizbrdo i rekao je: „Bogami nije!“ Sestra Mjuriel je odgrnila lancun i rekla je: „Kako nije, ?ovi?e božji! Pa pogleaj kolika je to zvir!“ Dida je rekao: „Eeee, lipa moja, ne znaš ti ni po istine…“

Onda je moj dida se probudijo. Sad je vidijo samo mali miljon žica šta su mu bile prikop?ane na prsi. Plus je na krevetu desno od sebe vidijo onog barba Blaža. Barba Blaž je piljio u dida i rekao je: „A šta je? Nešto smo lipo sanjali, a?“ Dida je rekao: „Ko, ja? Ma ništa, bezveze…“ Barba Blaž je rekao: „Aj, aj, nemoj mene brumavat! Cilo vrime si se keserija, ta?no se vidilo da se topiš u snu!“ Dida je rekao: „Ma ništa, ?ovi?e! Ono, obnavlja san uspomene na to kako san zajeba infrakt!“ Barba Blaž je rekao: „Nemoj mi ga spominjat! Mene je skoro ubija, mamu mu jeben ustašku!“ Dida je rekao: „I mene je tija dokraj?it! Iša je kurbin sin drito prema meni! U zadnji ?as san mu se uspija izmaknit!“ Barba Blaž je vrtijo sa glavom i rekao je: „Isti slu?aj!“ Dida je rekao: „Dreknija san mu – neš me skinit, pizdati materina fašisti?ka! I nije uspija! Je me malo striša, al me nije zdimija nasmrt!“ Barba Blaž je rekao: „Ustaše su uvik loše ga?ali! Ono, nanišane prema Jasenovcu, a pogode Novsku!“

Onda je dida okrenija se ulivo i pitao je: „A jel se možda kolega oglasija dok san ja spava?“ Barba Blaž je rekao: „Ma kakvi! Ve? tre?i dan ni zuc!“ Dida je vrtijo sa glavom: „?ovi?e…“ Na krevetu livo od dida je ležao barba sa žutom facom. Barba sa žutom facom je imao širom zinuta usta i zatvorene o?i. Dida je pitao: „A šta mu ono viri iz usta?“ Barba Blaž je rekao: „To mu je sestra jutros uvalila toplomjer i posli ga zaboravila!“ Dida je pitao: „Jel sestra Mjuriel?“ Barba Blaž je rekao: „Koja te Mjuriel spopala? Sestra Manda, bogati, ona trokrilna!“ Dida je gledao u barbu sa žutom facom i rekao je: „To ja zoven karakter, brale! Tri dana ne dat glasa od sebe i ne maknit se ni milimetra!“ Onda je barba Blaž pridignijo se na kušinu i rekao je: „Jebate irud, zar on malo ne baca na Svetog Leopolda?“

Dida je opet se zapiljio. Onda je on dignijo ombrve i rekao je: „A bogati jarca, znaš da sli?i…“ Barba Blaž je rekao: „Ja bi reka da je to on! Ima metar i lamicu, cili je žut i izgleda ka da je ve? duže vrime mrtav!“ Dida je rekao: „Možda ga ovde konzerviraju kad ga ne nose okolo prikazivat rulji! Nije lako ni mrtvacu izdržat one cirkuse! Mora i on negdi danit dušom!“ Barba Blaž je rekao: „Dobro govoriš, bi?e ga tu odlože kad završi sezona!“ Onda je barba sa žutom facom prokrkljao: „Je-hedite govna!“ Barba Blaž je cijuknijo: „O, izgleda da ipak nije Sveti Leopold!“ Dida je rekao: „Nije, nije! Izgleda da je u skroz drugon filmu!“ Barba Blaž je nagnijo se ulivo i pitao je: „Alo, prika, u kojen si ti filmu?“ Barba sa žutom facom je prokrkljao: „Je-hedite govna!“ Dida je rekao: „Lipo ?ovik pri?a, al ima malo ograni?en repertoar! Moraš mu pametno postavit pitanje da skužiš u kojen je ?iru!“ Onda je barba Blaž opet se nagnijo i pitao je: „Šta bi ti, prika, moga poru?it organizatorima turneje Svetog Leopolda?“ Barba sa žutom facom je prokrkljao: „Je-hedite govna!“ Dida se nakeserijo prema barba Blažu: „Jesan ti reka! Naš ?ovik!“

Onda je u šok sobu ugibao doktor Kurtovi?. Za njim je valjala se sestra Manda. Doktor Kurtovi? je imao stisnuta usta i mrgudnu facu. On je dizao tabele na podan postelja i smrknuto je klimao sa glavom. Dida i barba Blaž su se ušutili. Onda je doktor Kurtovi? pitao sestru Mandu: „A kad ste onom tamo stavili toplomjer usta?“ Sestra Manda je rekla: „Asti sveca, još jutros! Skroz san ga zaboravila!“ Doktor Kurtovi? je pitao: „I? Kolika mu je temperatura?“ Sestra Manda je uzela toplomjer i pogledala ga je. Onda je rekla: „Asti sveca! Sobna!“ Doktor Kurtovi? je pitao: „Šta to zna?i? Jel ure?aj neispravan ili je pacijent neživ?“ Onda je barba sa žutom facom prokrkljao: „Je-hedite govna!“ Doktor Kurtovi? je rekao: „Ure?aj je neispravan! Okej, pi?imo u drugu sobu!“ Samo onda je moj dida zacvilijo: „A mi?“ Doktor Kurtovi? je pitao: „Šta vi?“ Barba Blaž je rekao: „Kakva je situacija sa nama dvojicon?“ Doktor Kurtovi? je rekao: „U tim godinama preživit sr?ani, to je bolesno!“ Dida i barba Blaž su piljili u njega sa težom komatozom. Doktor Kurtovi? je rekao: „Zna?i, tribate se li?it!“ Onda je on otpi?io iz sobe.

Poslje je moj dida opet ?vrsto zatvorijo o?i. On je vidijo sestru Mjuriel kako mu ušuškava lancun priko droba. Sestra Mjuriel je govorila: „Gospe moja, ja još nisan vidila ovako nediscipliniranog pacijenta!“ Samo onda je mog dida neko drmnijo po ramenu. Dida je otvorijo o?i i ustravio se od mamine face. Mama je došla u posjetu i u roku odma je zacendrala: „?ako moj, jesil mi živ?“ Dida je rekao: „Naravski da san živ! A sad san nažalost i budan!“ Mama se cmoljila: „Znan, ?ako, al za dlaku mi te moga ?ava odnit! Jadna ti san, ostala bi dite bez roditelja!“ Dida je rekao: „E znan, to bi ti masu teško palo! Ka i onom tvom!“ Mama je pitala: „Kojen mom?“ Dida je rekao: „Znaš ti dobro! Bolje da ti se u životu dogodi sr?ani udar, nego moždani udav, tojest zet!“ Mama je cvilila: „Aj ne pri?aj gluposti, ?ako! Šta bi ja da mi ti partiš na oni svit?“ Dida je rekao: „E sa?u ti ja objasnit štaš u tom slu?aju radit…“

Onda je moj dida pridignijo se prema mojoj mami i utiho je rekao: „Ako ja jednog dana slu?ajno krepucnen, ako me oni kurbin sin od infrakta, ono ?ubre ustaško, slu?ajno zdimi nasmrt, ne smite me ni slu?ajno pokopat na groblju!“ Mama je zinila: „Nego di?“ Dida je rekao: „Negošte me stavit u staklenu vitrinu i izložit nasrid kužine u ku?i na Šolti! Jel to kjaro?“ Mama je iskobe?ila o?i: „Molin?!“ Dida je rekao: „O?u da po?ivan u staklenoj vitrini u svojoj kužini! To mi je zadnja želja!“ Mama je viknila: „Zašto, jebate?!“ Dida je rekao: „Zato da mogu kontrolirat situaciju!“ Mama je rekla: „Ma štaš kontrolirat, klipsone?“ Dida je rekao: „Eee, zna se ko ?e nasljedit ku?u posli moje smrti! To bi ti i oni tvoj sve raspr?kali u roku keks bez mog nadzora! Ako ?u možda umrit, ne zna?i da ?u vas prestat držat na oku!“ Mama je rekla: „Ti nisi normalan, majkemi irudove! O?eš da plašin svit sa ?a?inim lešom u kužini?!“ Dida je rekao: „Zaštoš plašit svit? Svit ?e bit oduševljen! Dolazi?e ti masovno u posjetu! Ako rulja voli razgledavat Svetog Leopolda, razgledava?e i mene!“ Mama je dreknila: „Sveti Leopold je uzor za miljone nas hrvackih katolika, blesane! A po ?emu si im ti interesantan!“ Dida je rekao: „Toš pitat sestru Mjuriel, ?im ja opet zaspen!“

Robi K. (IIIa)

(Viktor