Skip to main content

Bh. novinari protestiraju zbog policijskih prijetnji

Jugoslavija 29. sep 2017.
2 min čitanja

U znak podrške kolegama Radija Slobodna Europa, nekoliko desetaka novinara u Sarajevu je u petak prosvjedovalo zbog, kako navode, prijetnji i neprofesionalnog odnosa policije prema novinarskoj ekipi te informativne ku?e.

Ekipi Radija Slobodna Europa je prije nekoliko dana onemogu?eno snimanje prosvjeda demobiliziranih boraca ispred zgrade Parlamenta entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

„Ovo je jedan od slu?ajeva u kojima se pokazuje odnos prema novinarima, jedan od slu?ajeva gdje se galami i prijeti novinarima, gdje im se onemogu?ava normalan rad. Ne znam zbog ?ega, ne sje?am se da su novinari izazivali incidente, da su nekoga tukli, da su novinari problem društva. Naprotiv, mi smo na mjestima gdje društvo ima problem. I ako policija u tom slu?aju nije sa nama, odnosno da radi svoj posao na korektan na?in, onda smo zaista u još ve?em problemu“, poru?io je Milenko Vo?ki? iz Radija Slobodna Europa.

Al Jazeerina reporterka Aida Be?irhodži? javila je kako je, zbog verbalnih prijetnji i neprofesionalnog ponašanja policije prema novinarskoj ekipi Radija Slobodna Europa, hitnu istragu o slu?aju zatražilo Udruženje BH Novinari.

„Grupa novinara okupila se ispred zgrade Federalne uprave policije. Poru?ili su kako se ovo jedinstvena borba kako novinara iz Sarajeva, tako i iz cijele iz Bosne i Hercegovine. Pozvali su na lakše i bolje uslove rada na terenu“, javila je Be?irhodži?.

Policija usporedila novinare s huliganima

Samo nekoliko sati prije održavanja skupa ispred policije, stiglo je policijsko priop?enje u kojem Federalna uprava policije navodi kako je „cijeli doga?aj bio incident“ te kako su „novinari bili krivci za sva doga?anja 23. septembra“.

„Novinare Radija Slobodna Evropa optužili su da su, citiram, ‘kontaminirali sigurnosni prostor i u?inili ga visokorizi?nim’. Tako?er su kazali da je ekipa po?inila vrlo ozbiljne zakonske prekršaje kada se oglušila na zapovijed policije te da je njihovo ponašanje bilo u maniru huliganstva“, javila je Be?irhodži?.

Iz Federalne uprave policije pozvali su i predstavnike BH novinara i Radija Slobodna Europa da, „bez bilo kakvih ograni?enja, pregledaju svu dokumentaciju vezanu za pomenuti doga?aj te nakon toga demantuju navode koje su ranije izrekli“.

(Al Jazeera)