Skip to main content

Asocijacija medija: Podrška zahevima za slobodu medija, članovi REM-a da odstupe

Građani 11. apr 2017.
2 min čitanja

Upravni odbor Asocijacije medija poručio je da snažno podržava javne zahteve za slobodu medija i slobodu izražavanja, kao i rad Saveta za štampu, od kojeg očekuje da još energičnije ukazuje na sve slučajeve kršenja novinarskog kodeksa.

U današnjem saopštenju Asociajcija medija pozvala je članove Saveta REM da odstupe ili javno objasne da li su politička kontrola i uticaji razlog što ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze, tolerisanjem svakodnevnih kršenja zakona i kodeksa, pre svega u informativnim programima nacionalnih i najuticajnijijh regionalnih emitera.

UO Asocijacije medija usprotivio se izmenama medijskih zakona ili donošenju novih koje bi usledile pre usvajanja Medijske strategije i pozvao sve medije, uključujući i svoje članice, da nepristrasno i odgovorno izveštavaju o svim događajima u javnom interesu, posebno u vreme postizborne krize, striktno se pridržavajući profesionalnih i etičkih standarda.

Upravni odbor saopštio je i da načelno prihvata poziv da predstavnik Asocijacije učestvuje u radnoj grupi za izradu nove Medijske strategije, ali ukoliko u njoj budu zastupljena i reprezentativna novinarska i medijska udružeja okupljena u Medijskoj koaliciji.

Asocijacija medija smatra i da je status Tanjuga, posle neuspešne privatizacije rešen Uredbom Vlade Srbije od 5. novembra 2015. godine, te pozvao Vladu Srbije i resorno ministarstvo da hitno primene Zakon o informisanju u slučaju državne agencije koja nezakonito radi godinu i po dana.

„Nedavno izmenjena Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija samo i jedino može da se odnosi na one privatizovane medije kojima je raskinut ugovor o prodaji kapitala i to do sticanja uslova za novu privatizaciju u roku od šest meseci. Ove izmene Uredbe, prema stavu Upravnog odbora Asocijacije medija, ne smeju se odnositi na one izdavače koji nisu ni ispunili uslove za privatizaciju ili im je ona oglašena neuspešnom, jer bi to, suprotno Zakonu o informisanju, značilo ponovno uvođenje države u vlasništvo medija i rušenje celog koncepta medijske reforme“, napominje se u saopštenju.

(Autonomija)