Skip to main content

Advokati: Najoštrije protiv izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju najavljenoj putem medija

Info 10. jul 2023.
< 1 min čitanja

„Učesnici ovog dogovora, prenebegavaju da je od strane Vlade Republike Srbije formirana radna grupa za izradu nacrta izmene zakona "

Advokatska komora Srbije (AKS) saopštila je danas da se „najoštrije osuđuje i protivi se putem medija najavljenoj izmeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koja je dogovorena na sastanku direktora Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) Borka Draškovića i predsednika Javnoizvršiteljske komore Bojana Kostića“.

AKS je navela da se „izmene tiču rešavanja upisa prava svojine u katastar nepokretnosti u situaciji kada lice poseduje staru i nepotpunu dokumentaciju za upis“.

„Izmenama koje se najavljuju sa ovog sastanka, javnim izvršiteljima bi se dalo u nadležnost da utvrđuju verodostojnost dokumentacije i da pruže pravnu pomoć građanima u procesu upisa prava svojine, tako što bi pribavljali nedostajuću dokumentaciju i podnosili zahtev za upis u katastar nakon što donesu rešenje da je nepokretnost u vlasništvu lica u čije ime podnose zahtev“, navedeno je u sopštenju.

Kako je naglašeno, „učesnici ovog dogovora, prenebegavaju da je od strane Vlade Republike Srbije formirana radna grupa za izradu nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kao i da je zastupanje građana u postupku upisa prava u katastar nepokretnosti, pružanje pravne pomoći koje je prema odredbi čl. 67. Ustava RS u isključivoj nadležnosti advokature i službi pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave“.

AKS je navela da „ovo nije prvi pokušaj da se zaobiđe radna grupa u kojoj učestvuju predstavnici advokature, a koja se bavi ovim i drugim pitanjima od značaja za postupak upisa u katastar“, i zahteva hitnu reakciju Vlade i nadležnih ministarstava.

(Beta)