Skip to main content

Zrenjaninski socijalni forum: Privatizacija vode u Zrenjaninu

Autonomija 28. jan 2022.
< 1 min čitanja

Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) saopštio je danas da posle današnje sednice Gradskog veća Zrenjanina nema dileme da će posao prečišćavanja pijaće vode u ovom gradu ponovo biti poveren privatnoj firmi, jer je upućen predlog gradskoj Skupštini da izmeni osnivački akt JKP “Vodovod i kanalizacija”.

U saopštenju se navodi da se, prema tom predlogu, ovo preduzeće osniva radi obavljanja komunalnih delatnosti distribucije vode i odvođenja atmosferskih i otapadnih voda na teritoriji grada Zrenjanina, dok je u još uvek važećem osnivačkom aktu navedeno i prečišćavanje i distribucija vode i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda.

„Posao prečišćavanja otpadnih voda već je dogovoren sa firmom “Metito” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i biće organizovan u formi privatno-javnog partnerstva“, ukazuje ZSF.

Ta organizacija podseća da je prečišćavanje pijaće vode 2015. bilo na protivzakonit način dodeljeno jednom privatnom “konzorcijumu” i da je taj poduhvat doživeo fijasko.

ZSF upozorava da gradska vlast ponovo ide putem koji se već jednom pokazao kao pogrešan.

„Budući da je ćerka firma “Metita”nedavno kupila opremu “fabrike vode”, verovatno će istoj kompaniji kojoj je dodeljeno prečišćavanje otpadnih voda biti poveren i posao obezbeđivanja ispravne vode za piće. Tako će voda u Zrenjninu biti faktički privatizovana“, ocenjuje se u saopštenju.

Ukazuje se da je voda najvažniji resurs, te da stavljanje tog resursa pod privatnu kontrolu znači „da glavni izvor života pojedinaca i zajednica kontroliše neka privatna korporacija čiji je jedini cilj maksimalizacija profita“.

„Komodifikacija vode znači da je ona dostupna samo onima koji imaju sposobnost da plate. Siromašni i marginalizovani ostaju bez pristupa vodi, privatni vlasnici tako stiču moć nad biološkim opstankom velikog broja ljudi“, poručuje ZSF.

(Autonomija)