Skip to main content

Vojvodina: Žene sa sela najčešće trpe nasilje od svojih partnera

Građani 21. apr 2022.
< 1 min čitanja

"Čak njih 48 odsto nisu zadovoljne postupanjem policije i centara za socijalni rad"

Žene sa sela, žene sa invaliditetom, žene iz nacionalnih manjina, samohrane majke, žene žrtve nasilja, nepismene žene, žene bez mesta prebivališta, LGBTI žene i koliko su im dostupne usluge socijalne zaštite, istraživali su Multietnička feministička mreža Vojvodine, kojom koordinira Udruženje Roma iz Novog Bečeja.

Razgovarano je sa 50 žena iz seoskih naselja u opštinama Zrenjanin, Novi Bečej i Alibunar koje su imale iskustva u korišćenju institucija pri traženju zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Osam kontaktiranih centara odbilo je da odgovori na postavljena pitanja.

Podaci su pokazali da je najveći broj žena i devojaka iz seoskih sredina obuhvaćenih ovim istraživanjem starosti 33-40 godina života, da su udate, imaju dvoje dece, završenu osnovnu školu i nisu zaposlene. Najčešće je učinilac nasilja suprug i vanbračni suprug.

Postupanje institucija prema ispitanicama je posebno problematično jer su samo u 11 slučajeva pokrenuti krivični postupci za krivično delo nasilja u porodici. U nešto više slučajeva pokrenuti su prekršajni postupci.

U 28 odsto slučajeva nije pokrenut nijedan postupak, a u 30 odsto slučajeva izrečene su samo mere za zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa Porodičnim zakonom.

Od ukupno 50 ispitanica pozitivna iskustva u kontaktu sa institucijama ima samo 18 odsto žena, dok njih 48 odsto nisu zadovoljne postupanjem policije i centara za socijalni rad.

Prikupljanje podataka i informacija o dostupnim socijalnim uslugama za žene i devojke koje su preživele nasilje se realizovan je u okviru projekta „Progovori – na tebi je red“. U Novom Bečeju anketirane su žene u Kumanu, Bočaru i Novom Miloševu a na teritoriji grada Zrenjanina,u selu Taraš.

Predstavljanje istraživanja bila je završnica Meseca ženskog romskog aktivizma. Program istraživanja je podržala Norveška ambasada i UN Women.

(Danas, foto: Pixabay)