Skip to main content

U Novom Sadu porastao broj Jugoslovena i Rusa, manje Srba, Mađara i Hrvata

Vojvodina 28. apr 2023.
2 min čitanja

Danas u Srbiji živi 27.143 Jugoslovena, a polovina njih je u Vojvodini

Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva, u Novom Sadu živi najviše Srba, zatim Mađara, Slovaka, pa Hrvata.

Građani koji su se izjasnili kao Srbi čine najveći deo stanovništva, iako je od poslednjeg popisa stanovništva njihov broj opao za oko sedam odsto.

U odnosu na poslednji popis, u Novom Sadu je manje Srba, Mađara, Hrvata i Slovaka nego ranije, ali je zato Rusa i Jugoslovena više.

Novi Sad je među tri jedina grada u kojima je popisano više stanovnika nego na popisu iz 2011. godine. Preliminarni podaci pokazuju da Novi Sad danas ima 367.121 stanovnika.

Pre 12 godina u glavnom gradu Vojvodine živelo je 341.625 građana.

Trenutno u Novom Sadu živi 289.119 Srba, 9.792 Mađara, 5.458 Slovaka i 3.877 Hrvata.

Četvrta najzastupljenija nacionalna manjina u Novom Sadu su Jugosloveni. Broj građana koji su se u glavnom gradu Vojvodine izjasnili kao Jugosloveni je 3.456.

To znači da, u odnosu na prethodni popis, u Novom Sadu živi 30 odsto više Jugoslovena nego 2011. godine.

Zbog velikog broja ruskih imigranata koji su se doselili u Novi Sad od početka ruske agresije na Ukrajinu i ranije, broj Rusa u Novom Sadu je porastao za skoro 88 odsto.

Tako danas u Novom Sadu zvanično ima 2.766 Rusa, u odnosu na 2011. kada ih je bilo samo 329.

U Novom Sadu živi i 3.321 Rom, 2.225 Crnogoraca i 1.836 Rusina. Među nacionalnim manjinama kojih ima manje od 1.000 su Albanci, Goranci, Muslimani, Rumuni, Ukrajinci, Makedonci i drugi.

Regionalnu pripadnost umesto nacionalne označila su 4.072 naša sugrađanina, što je značajno umanjenje u odnosu na prethodni popis, kada je čak 9.781 Novosađana kao nacionalnu označilo regionalnu pripadnost. Za ovu stavku se pretpostavlja da se odnosi na Vojvođane.

U Srbiji je gotovo 12.000 naveo regionalnu umesto nacionalne pripadnosti, što znači da je trećina njih upravo iz Novog Sada.

Inače, broj Jugoslovena se povećao u celoj Srbiji, nakon što je decenijama opadao. Danas u Srbiji živi 27.143 Jugoslovena, a polovina njih je u Vojvodini.

U Vojvodini, prema rezultatima popisa, živi 12.438 Jugoslovena, što zapravo nije veliko povećanje u odnosu na 2011. kada se u autonomnoj pokrajini 12.176 građana izjasnilo kao pripadnici jugoslovenske nacionalne manjine.

Ako bismo posmatrali oblasti pokrajine, mogli bismo zaključiti da je Južnobački region „bastion jugoslovenstva“, budući da u njemu živi čak 4.699 jugoslovena. Sledi Severnobačka oblast sa 2.450, potom Srem sa 1.280, Južni Banat sa 1.246, Srednji Banat sa 1.041, pa Severnobanatska oblast sa 635.

U Vojvodini, prema podacima Zavoda za statistiku, ima 1.190.785 Srba. Najbrojnija nacionalna manjina su Mađari sa 182.321 stanovnikom, potom Romi sa 40.938 stanovnika, Slovaci sa 39.807 stanovnika, Rumuni sa 19.595 i Rusini sa 11.207 stanovnika.

I u Vojvodini je porastao broj Rusa, pa je tako u pokrajini 2011. bilo 1.173 Rusa, a danas ih ima 4.208, a to bi značilo da više od polovina Rusa u Vojvodini živi u Novom Sadu.

(021)