Skip to main content

TS: Proveriti da li su nabavke potpisivali direktori JP kojima je istekao v.d. status

Info 02. jan 2021.
< 1 min čitanja

Transparentnost Srbija (TS) pozvala je Kancelariju za javne nabavke da sprovede nadzor u javnim preduzećima i drugim preduzećima u državnom vlasništvu kako bi utvrdila ko je potpisivao planove javnih nabavki i zaključivao ugovore o njima, navodi se u saopštenju.

Reč je o 20 preduzeća čiji su direktori u statusu vršioca dužnosti, iako je svima istekao zakonski rok maksimalnog trajanja tog statusa, kao što su „Srbijagas“, „Srbijašume“, „Putevi Srbije“, „Pošta Srbija“, „Elektroprivreda Srbije“ i druga.

„Ukoliko su nakon isteka svog mandata ugovore ispred naručilaca zaključivala ta lica, to predstavlja osnov za ništavost ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Ukoliko su ugovore zaključivala lica koja su ovlašćena od strane direktora ili vršioca dužnosti, treba proveriti kada je ovlašćenje dato“, navodi se u saopštenju.

TS dodaje da je, ukoliko je ovlašćenje dato nakon isteka mandata, to takođe predstavlja osnov za ništavost zaključenih ugovora, „jer su oni u stvari bili ovlašćeni od strane neovlašćenog lica“.

Ukoliko je to slučaj, planovi javnih nabavki za 2020. nisu važeći, odnosno nisu bili važeći ni planovi ovih preduzeća iz ranijih godina, što znači da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupaka javnih nabavki“, navela je TS.

Ceo spisak javnih preduzeća i drugih preduzeća u državnom vlasnitšvu na koje se za izbor direktora primenjuje Zakon o javnim preduzećima, sa datumima imenovanja i produžavanja v.d. statusa dostupan je na sajtu Transparentnosti Srbija: https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Konkursi_vd_stanje_izbor_direktora_-_republi%C4%8Dka_JP_i_preduze%C4%87a_u_dr%C5%BEavnom_vlasni%C5%A1tvu.pdf.

(Beta)