Skip to main content

Transparentnost Srbija: Nedovoljna transparentnost finansiranja

Info 28. мар 2022.
3 min čitanja

Građanima je na aprilskim izborima dostupno veoma malo podataka o finansiranju izborne kampanje, a zakonske promene nisu donele gotovo nikakva napredak u tom smislu, rekao je danas predstavnik organizacije Transparentnost Srbija (TS) Zlatko Miniić.

On i Nemanja Nenadić iz te organizacije, predstavili su istraživanje po kome su najmanje loše ocene dobile liste „Ivica Dačić – premijer Srbije“, „Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije“, i „Boris Tadić – Ajmo ljudi „, odnosno ocene 2,3.

Od predsedničkih kanidata Zdravko Ponoš i Boško Obradović, sa takođe imali ocene 2,3.

Rečeno je i da su ocene dva za transparentnost dobili predsednički kandidati Biljana Stojković, Aleksandar Vučić i Miloš Jovanović, kao i izborne liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ i „Moramo“.

„Ostalih 17 lista i kandidata imaju ocene niže od dva“, navodi se u istraživanju koiej je TRnasprentnost Srbije uradila uz pomoć kolegama iz Češke

Minić je rekao da je istraživano šest oblasti – planiranje rashoda kampanje, prisustvo na internetu i planiranje trošpkova prisustva na internetu, transparentni računi, struktura planirani hprihoda i spisak preizbornih događaja.

Prema njegovim rečima, istraživani su i izborni timovi i volonteri u kampanji.

Predmet istraživanja bila je dobrovoljna transprentnost, odnosno ono što su sami politički subjekti objavili na svojim sajtovima, a ne samo ispunjavanje zakonskih obaveza koje su, kako je navedeno, u ovom pogloedu nedovoljne.

U istraživanju, sve izborne liste i kandidati imaju ocene između jedan i 2,3 na skali od jedan do pet, navodi se u istraživanju.

Navedeno je i da su, pri tome, pozitivne ocene koje su pojedinim listama i kandidatima podigle prosek iznad jedinice, „nisu ključne za praćenje tokova novca“.

To su postojanje podataka o profilima na društvenim mrežama koje se koriste u kampanji ili dostupnbost informacija i najava o aktivnostima partija i kandidata.

„S druge strane, podaci o tokovima novca, počev od planirani troškova, realizovanih izdataka, planiranih i ostvarenih prihoda, zbirno ili njihova struktura, u ogromnoj većini nisu bili dostupni – kako na sajtovima učesnik na izborima, tako i u medijima „, navodi se u istraživanju TS.

Kada je reč o novcu u kampanji, za sada je na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije dostupan samo jedan preliminarni izveštaj (za predsedničkog kandidata Miloš Jovanović) kao i podaci o primljenim prilozima za nekoliko političkih subjekata (SPS, SSP, SRS, DSS, Dveri, SDS). Činjenica da su na samo šest sajtova (manje od trećine učesnika izbora) nađeni podaci o donacijama za kampanju je razlog za brigu. To može značiti da druge stranke nisu ispunjavale svoju obavezu da objave priloge koji prelaze iznos prosečne zarade ili da je politički život u Srbiji u toj meri zavisan od budžetskog finansiranja da nema zainteresovanih, pa čak ni među stranačkim funkcionerima, aktivistima i članovima, da u značajnijoj meri novčano podrže svoju političku opciju.

S obzirom na to da manje od četiri dana pre izborne tišine građanima nisu dostupni gotovo nikakvi podaci o tokovima novca u kampanji, izuzev preliminarnog izveštaja samo jednog političkog subjekta, podatka koliko novca liste i predlagači kandidata dobijaju za kampanju iz budžeta ako osvoje više od 1% glasova (0,2% za manjinske liste) i nekoliko podataka o prilozima građana, izvesno je da zakonske promene u ovoj oblasti nisu bile dovoljne za povećanje uvida u tokove novca pre dana održavanja izbora, rekao je programski direktor TS Nemanja Nenadić. On je i podsetio da je jedan od razloga za izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti bilo upravo povećanje transparentnosti tokova novca dok izborna kampanja traje.

Na osnovu preporuka ODIHR i dogovora sa međustranačkog dijaloga uvedena je obaveza da učesnici u kampanji najkasnije sedam dana pre izbornog dana dostave Agenciji za sprečavanje korupcije preliminarne izveštaje o troškovima od dana raspisivanja do 15 dana pre dana glasanja. Taj izveštaj Agencija objavljuje na sajtu u roku od tri dana od dana prijema.

Ne postoji obaveza da učesnici na izborima objave te izveštaje na svojim sajtovima kada ih pošalju Agenciji, pa to nije uradila čak ni stranka koja je prva, pre isteka zakonskog roka, dostavila izveštaj Agenciji. Sve to ukazuje na realnu mogućnost da će većina podataka iz preliminarnih izveštaja postati dostupna tek neposredno pre nastupanja izborne tišine, tako da građani neće imati prilike da se preko medija informišu o tome u kojoj meri su podaci o troškovima kampanje kojoj su bili izloženi proteklih nedelja prikazani i od kog novca će ti troškovi biti plaćeni.

Da bi se ovaj problem prevazišao, ukazao je Nenadić, Transparentnost Srbija predlaže da se po uzoru na Češku, uvede sistem transparentnih računa za kampanju. Prema zakonskim rešenjima iz te zemlje, učesnici izbora omogućavaju otvoren pristup podacima sa bankovnog računa koji se koristi za kampanju, tako da su prihodi i rashodi vidljivi u momentu nastanka. Imajući u vidu činjenicu da učesnici izbornih kampanja u Srbiji najveći deo troškova plaćaju tek posle izbora, kada dobiju budžetske dotacije na osnovu ostvarenog uspeha, predložili smo da se pored toga objavljuju i informacije o preuzetim, a neplaćenim finansijskim obavezama (npr. ugovorena vrednost TV reklama, oglašavanja na bilbordima i slično).

Umesto toga, na osnovu nedavno dopunjenog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, uvedena je obaveza dostavljanja „preliminarnih finansijskih izveštaja“, koji bi trebalo da odraze stanje prihoda i rashoda na čak 15 dana pre dana pre glasanja. Sudeći prema ranijim iskustvima, do tog momenta stranke plaćaju tek zanemarljiv deo troškova. Propuštena je prilika da se na jasan način predvidi obaveza izveštavanja i o onim troškovima kampanje koji su do tog momenta bili ugovoreni, tako da se može očekivati da će neki politički subjekti unositi te podatke, a drugi ne.

(Beta)