Skip to main content

Šabić pozdravio oslobađajuće presude učesnicima protesta krajem 2021.

Info 24. maj 2022.
2 min čitanja

Predsednik Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava, advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da su sa stanovišta prava “više nego dobrodošle” oslobađajuće odluke prekršajnih sudova u postupcima protiv građana koji su krajem prošle godine učestvovali u demonstracijama.

Naglasio je u saopštenju da je “učestalost oslobađajućih presuda ohrabrujuća”, s obzirom i na, kako je ukazao, česte primere podređenosti pravosuđa izvršnoj vlasti i urušenom autoritetu pravosuđa.

Šabić je naveo da učesnici demonstracija nisu delinkventi već građani koji su koristili ustavna prava da bi izrazili nezadovoljstvo merama vlasti i upozorili na njihove štetne posledice.

“Da je nezadovoljstvo bilo opravdano priznala je i vlast prihvatajući na kraju sve zahteve protesta. Da je to učinila blagovremeno protesta ne bi bilo”, rekao je on.

Šabić smatra i da je “vlast proteste isprovocirala svojim neodgovornim odnosom” i da je, kako je naveo, “sasvim nepravično da za događaje koje je sama izazvala kažnjava građane”.

Napomenuo je da masovno prekršajno gonjenje građana nije samo nepravično nego i nezakonito.

“Dobro je što su sudovi u sve više odluka odbacujući policijske prekršajne naloge iz formalnih razloga, upozorili policiju na obavezu da poštuje princip zakonitosti i što su odbili da prihvate dokaze koji su pribavljeni nezakonito, pre svega onih snimanjem koje je sprovedeno protivno izričitim odredbama Zakona o policiji”, naveo je on.

Pozdravio je i pozivanje prekršajnjih sudova na Ustav Srbije.

“Još je bolje što se u nekim slobađajućim presudama sudovi pozivaju i na suštinu, na Ustavom zagarantovano pravo građana, upozoravajući da je članom 54. Ustava Srbije propisano da je mirno okupljanje građana slobodno, a da se sloboda okupljanja može zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Srbije”, rekao je on.

Krajem prošle godine, u Beogradu i više drugih mesta, građani su blokadama saobraćajnica, izrazili nezadovoljtsvo zbog planova o rudarenju litijuma.

(Beta, foto: Medija centar Beograd)